Sự khác biệt

Sự khác biệt là một cuốn phim rất ngắn, chỉ hơn 7 phút, ít lời thoại nhưng nhiều chất ẩn dụ, của một nhóm làm phim trẻ. Làm những phim như phim này, trong hoàn cảnh Việt Nam, là cả một sự dũng cảm.

Văn Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Comments are closed.