S? khc bi?t

S? khc bi?t l m?t cu?n phim r?t ng?n, ch? h?n 7 pht, t l?i tho?i nh?ng nhi?u ch?t ?n d?, c?a m?t nhm lm phim tr?. Lm nh?ng phim nh? phim ny, trong hon c?nh Vi?t Nam, l c? m?t s? d?ng c?m.

V?n Vi?t xin trn tr?ng gi?i thi?u v?i b?n ??c.

Comments are closed.