Tư liệu

Nguyễn Minh Châu

Vương Trí Nhàn Vài nét tiểu sửNguyễn Minh Châu (1930-1989). Ngoài một số cuốn sách đã nêu trong bài, ông còn là tác giả…