Lã Nguyên

Cái lớn trong cái nhỏ

D. S. Likhachev Lã Nguyên dịch   Trong thế giới vật chất, bạn không thể nhét cái lớn vào cái nhỏ. Nhưng trong phạm…

Anh em công nhân chú ý!

M. Gorky, “Đời mới”, № 177, 10 (23), tháng Mười một, 1917. Lã Nguyên dịch từ tiếng Nga Vladimir Lênin đã đưa về nước…