Lê Thanh Trường

Thơ Lê Thanh Trường

KHÔNG nắng ơi ngoài đó đổ ngày xôn xao một dòng sắp tết một ngày sắp hết một gì sắp chết một đời sắp…

Thơ Lê Thanh Trường

TUY PHONG có phải còn đi bàn chân lún cát cuối đường này còn mấy cụm xương rồng sao cứ quay lại hoài nơi…

Thơ Lê Thanh Trường

VÔ ĐỀ 3 bạn bè tôi mệt nhoài không ai còn tiếng nói quanh tôi rừng người tán loạn tìm lối di cư dứt…

Thơ Lê Thanh Trường

    CÂU CHUYỆN BUỔI CHIỀU (viết bài này trong cơn nhớ, Dami!)     mỏng bén như dao lam

Thơ Lê Thanh Trường

ĐÓI   tiếng xe bỗng dưng ồn quá tôi ngồi xuống bên đường hoa mắt                                                                         nắng và cây và bụi khói và những viên…