Th? Phapxa Chan

TH??C PHIM XINH ??P

 

ti khng nhn th?y nh?ng v?t r?n c?a em

ti ch? nhn th?y em trong mu s?m chi?c o di

v n? c??i c?a ng??i ? lm m?

 

em ci xu?ng ch?nh m?t cnh sen

lm g?n gng m?t gc th? gi?i

tr?i t?m th?m yoga

kh?i ??u m?t ngy bnh th??ng m?i

 

em lm m?t ?o?n phim ng?n v?i c ph

m?t ?o?n khc v?i matcha

em ch?n m?t n?n nh?c d?u m

ph?i cng nh?ng chi?c l xanh ngy h?

 

ti t? v?n v? ngh?a l c?a ci ??p

c?a s? a tn

c?a nh?ng v?t r?n ???c gi?u trong l?p o di

c?a nh?ng c?n bu?n ??ng sau nh?ng khung hnh xinh ??p

? ?u ? em l?u l?i nh?ng g ?ng nh? nh?t

nh?ng cn em th ? ?u

ngoi t?t c? nh?ng th??c phim l?p ?i l?p l?i?

 

em ? ?u

trong ci ??p

ngoi ci ??p

bn ci ??p

 

ch?ng lin quan g ??n ci ??p?

em ? ?u

khi khng th??c phim no ???c chi?u?

em ? ?u

khi ch?a th??c phim no ???c ghi?

 

em ? ?u

trong giy ??u tin khi v?a th?c d?y

khi em ch?a k?p ti ??nh ngh?a mnh?

 

em ? ?u

trong giy cu?i cng

tr??c khi tr??t vo gi?c ng?

em s? nh? v? em

hay nh?ng th??c phim trn Instagram?

 

h? ?o ch?ng?

hay

h? ?o ??n khng th? l h? ?o?

th? nn ti ch?ng th? g?p em

ti ch? c th? tiu thm 1 cu?c ??i

vo m?t th??c phim xinh ??p

 

v ti g?i t?t c? nh?ng th? ? l em

 

DANCE ME TO THE END OF LOVE

 

khi ti t? h?i r?ng

mnh c ?ang yu ai

khng Leonard Cohen

?ang ht Dance Me to

the End of Love ti

bn h?i chng c ?ang

yu ai khi ht bi

ny v bn c?nh chng

l hai ca n??ng th?t

??p ??p ??n n?i ti

ch?ng m? ch?m vo eo

nng nng m?m c??i b?o

 

khng c?n khng c?n ch?m

em ?u v?i ?i tay

tr?n tru?ng c?a chng hay

qua l?p g?ng ?y khng

c?n khng c?n ?u chng

hy c? ?? hong hn

tr??t qua nh?ng ng?n ??i

ngoi c?a s? chng ta

?u c?n thm c?n bo

no n?a hy c? ?

ngay trong m?t bo ny

thi l ?? ti t??ng

 

t??ng h? ch?ng m?y khi

g?p nhau h? v?n ?

? mi trong bi ht

bi ht lnh loang nh?

n??c v khng chi?c bnh

no c?n thi?t ngay c?

linh h?n c?ng khng c?n

thi?t m?t cu?c ki?m tm

ch? l chi?c kim g

trn ??a than v bi

ht khng c?n ng??i ht

c vi nng th? in-

 

box ti thi tho?ng m

ti d?o ny b?ng t

lm th? h?n ? th

th? l hong hn lnh

loang bi?t c chi?c bnh

no ??ng cho tr?n ch?c

ch? c nh?ng khu v??n

?m v?n cn ti?c tng

mi kho?ng tr?ng ? ch?ng

ph?i l n?i chng mu?n

?i vo n?a v?i ?i

tay tr?n tru?ng hay qua

 

l?p g?ng ?y I took

my gun and vanished

nng ch?ng bu?n ?u?i theo

m?t ng?n gi ?m th?

c?ng bi?n ?i ?i?u ?

nh? ng?n n?ng hong hn

 

r?i h? ch?m vo nhau

say s?a nh? chi?c bnh

kht n??c d?u ?i qua

nhau v?n l kho?ng tr?ng

 

SIGN BENEFIT

 

Xin thng bo: ti ?ang ? ?y. T?n b??c

???ng Sch. M?a. Si Gn. Ci ??u trn i-

Phone. Ti l??t qua ch?n ti ng?i v khng

D?ng l?i. Ti v?a ?i v?a g ch? vo

 

Khung ghi ch b?ng hai ngn tay ci. Ti

D?ng l?i bn m?t ch?u cy xanh. Th?. Si

Gn l m?t qu?c gia khc v?i ti. Ti

L cu?c khch. Khch cu?c b? v th?n th?.

 

A. Ti bi?t v sao ti khng mu?n v?

Ch? r?i. Ti mu?n ht thu?c. C m?t ?i?u

Khng ??u l?c ??ng cho. V ?inh Linh lm

Ti thch xu?ng dng ki?u ny. Ti ?ang b?t

 

Ch??c v trnh hi?n. Ti ng?i g v b

Khu m?i cho ti hay ?i?u ? qua ??nh

Ngh?a c?a Aristotle v? ngh? thu?t: b?t

Ch??c v trnh by. H? qu? l ti l?i

 

Qun thm thu?c m?t r?i. Ti th tay vo

Ti v gi ?i m?t lc. Ch?c ti khng

Ht thu?c qu. Nh?ng ti s? ng?i ci gh?

B?ng bn ???ng n?i ti ???c nhn th?y ch?n

 

Ti ng?i qua ln m?a. Ai cho ti hay

V? m?a ?i. Ti b?n th?n th?i qu. M?a

Ghen v?i iPhone ? Sao c? phi?n ti

Qu. Ti khng ng?ng ln nh?ng bi?t l em

 

??t l?m. Em ??t ti r?i cn g. ??ng

B?t ti c? lau mn hnh mi th?. Em

Mu?n ti lau m?t em ? ??ng lm ??t

Ti nh? ti mu?n th?. Th? l h?i qu

 

R?i. Ti ?m ??y. Ti ?m v thi ti

?i vo. Ti s? ch?ng yu ai. Ch?ng m

Ai. Ti h?t h?n ? r?i. Ti ? c

Sign Benefit ?? ti make friends

 

With. V b?a chi?u c?a ti c Ngh?a lo.

A. Ti c m?t ci m? v?i ch?n b.

? l l do ti s? ?i ht thu?c.

 

TR ??A CU?I CNG

 

trong bu?i chi?u ??i phi?n mu?n

ti th?n th? nhn n?ng nhu?m c?i nh?ng b?c t??ng

nh?ng phi?n l non

m?t bi th? c ??n

b?y v sao l?c l?i

 

ti lm d?u linh h?n b?ng cch li?m lp cht nh?a cy

v s?a so?n hnh trang ?i vo ?m t?i

 

ti run r?y v? m?t d?u ch?m than cu?i dng

nh? m?i kim treo gi?t mu

nh? th?p gi m?t hai tay

l? l?ng gi?a khng trung

m?t ci ??u r?i ng??c

 

m?t m?nh r?i ra t? k ?c c? x?a

hnh thnh nn th? gi?i

n?i ti ???c b?t ch?t sinh ra

v?i m?t ci tn

v k? bn

ng??i b?n chung ni:

n?i bu?n s? sinh tr?ng nn

 

 

m? ti ki?m l?i

b ch? ru ti b?ng ngn t? c?a ?

 

ngy bu?n qu

b?n r? ti ln ???ng

?? ?i theo theo m? h? nh?ng l?i chuy?n k?

 

th? gi?i ny c th?t l?n khng?

sao ti c? mi ??m ??m nhn theo m?t cnh nh?n

nh?n c ??n ch?p ch?n mi?n h?u h?n

gi thin thu trong m?t nh?p th? than

 

th? gi?i ny c th?t l?n khng h? n?i bu?n?

sao ng??i im l?ng th?

l? no

ng??i s?

lm v?

hong hn

 

ti ng?m c??i

bung mnh thnh gi?t

 

gi?t l?ng r?i

r?i mi

?y

thung

su

 

 

em!

ti s? ??t l?m ci c? h?ng b nh? kia ?i

khi em c?t ln m?t thanh m cao vt

gi?ng ht vi t?i tr?ng

b?ng m?t ln t? m?ng

 

em khng s? s? ch?t sau khi ht ??

em b?o n?u c?u ???c m?t bi ht th c sao ?u

em ch? s? l? c v?c khng c ch? nu thn

trong nh?ng ngy ??i hn s?p t?i

 

ti b?o

ti?ng ht c?a em

 

l tr ??a cu?i cng

cho t?t c?

m?i

cnh

chim

 

 

n?i no em ?ang ht

xin ??ng cho ti nghe th?y

 

n?i no ti ?ang ch?t

xin em ??ng nhn th?y

 

c? yu thi

bn tay nh? b

em ch?ng th? theo ti

thin l d?m tr??ng

 

c? yu thi

lng ta nh? b

ti c?ng ch?ng th? theo em

v?

ct b?i

thin thu.

TR ??A CU?I CNG

https://soundcloud.com/loidephapxachan/tru-dia-cuoi-cung-1?fbclid=IwAR10gutmr_oLEEKUuZxKMcNhWP84TiVjBKly2bNnVrj6qpTtorp50_NE9T8

 

P. X. C

 

 

Comments are closed.