THÔNG BÁO VỀ GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ CHÍN (2023) – QUY TRÌNH XÉT VÀ TRAO GIẢI

  

1. Đề cử tác phẩm xét giải

– Kính mời tất cả các tác giả đã góp tác phẩm trên diễn đàn Văn Việt và thành viên Ban Xét giải gửi đề cử tác phẩm dự tuyển Giải Văn Việt lần thứ Chín, cho ba thể loại: Văn (truyện dài/ truyện ngắn/ bút ký hay tạp văn), Thơ, Nghiên cứu Phê bình.

– Tác phẩm được xét giải bao gồm những tác phẩm đã đăng trên Văn Việt trong năm 2023 (nếu là loạt bài liên tục trong một chủ đề chung khởi sự từ những năm trước thì có thể xét tổng thể chùm bài trong chủ đề).

– Xin gửi đề cử về địa chỉ: vanviet.vdhn1@gmail.com từ ngày 4/1/2024 đến hết ngày 12/1/2024 (giờ Việt Nam), cố gắng kèm bài nhận định hoặc nhận xét ngắn về tác phẩm mình đề cử.

2. Xét giải

– Thường trực Hội đồng Giải tổng hợp các đề cử và thống nhất với các Biên tập viên Văn Việt từng thể loại để chốt danh sách gửi Các Ban Xét Giải vào ngày 15/1/2024.

– Các Ban Xét Giải đọc và trao đổi ý kiến về các tác phẩm xét giải, bỏ phiếu vào ngày 19/2/2024.

Giải Chính thức từng thể loại

Những tác phẩm được 4/5 số phiếu của Ban Xét Giải sẽ nhận Giải Chính thức của từng thể loại gồm Giấy chứng nhận Giải và số tiền tượng trưng trị giá 1000 đô la Mỹ (số lượng Giải của từng thể loại không bị hạn chế).

Giải Đặc biệt

Tác giả có tác phẩm được 4/5 phiếu, nếu có đóng góp đáng kể ở các thể loại khác, sẽ được đề nghị xét Giải Đặc biệt Văn Việt. Đề nghị được Thường trực Hội đồng đề xuất với Chủ tịch Hội đồng vào ngày 22/2/2024 sau khi tham khảo ý kiến của cả Hội đồng Giải. Chủ tịch Hội đồng quyết định vào ngày 25/2/2024. Giải có số tiền tượng trưng trị giá 2000 đô la Mỹ.

Giải của Chủ tịch Hội đồng

Một số tác phẩm không đủ 4/5 số phiếu có thể được Thường trực Hội đồng đề xuất với Chủ tịch Hội đồng xem xét vào ngày 22/2/2024, sau khi tham khảo ý kiến Ban Xét Giải. Chủ tịch Hội đồng quyết định vào ngày 25/2/2024. Giải có số tiền tượng trưng trị giá 500 đô la Mỹ.

3. Trao giải

Giải được công bố trên mạng Văn Việt vào ngày 3/3/2024 là ngày kỷ niệm 10 năm ra mắt Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam.

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ CHÍN (2024)

Ban Xét Giải Văn: Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hảo, Nguyên Ngọc, Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Viện.

Ban Xét Giải Thơ: Lý Đợi, Phạm Xuân Nguyên, Ý Nhi, Nguyễn Đức Tùng, Giáng Vân.

Ban Xét Giải Nghiên cứu Phê bình: Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Phượng, Văn Giá.

Chủ tịch Hội đồng: Nguyên Ngọc.

Thường trực Hội đồng: Hoàng Dũng.

Comments are closed.