H?nh phúc là thanh th?n l??ng tâm (C?m ngh? th? tình Bùi Minh Qu?c)

Ph?m Xun Nguyn

image

Bi Minh Qu?c c m?t bi th? ng?n b?n cu vi?t t? n?m 1962:

C khi no trn ???ng ??i t?p n?p

Ta v tnh ?i l??t qua nhau

B??c l? ?ng ch?ng ng? ?ang ?? m?t

M?t tm h?n ta ??i ? t? lu

? l m?t bi th? tnh h?p v?i tm l nhi?u ng??i nn nhi?u ng??i thu?c v nh?. T?i m?c b?n cu th? ? thnh nh? m?t t?m danh thi?p c?a nh th?. Ai ch?a bi?t Bi Minh Qu?c g?p ng l?n ??u ch? c?n nghe ??c cu C khi no l nh?n ra ngay.

Th? th?i chi?n tranh c?a ng trong nh?ng bi n?i ti?ng c c? tnh ca bn hng ca. Trong Bi th? tnh yu vi?t n?m 1969 cho ng??i v? cng ?i vo chi?n tr??ng, ng ? th?y ta n?m tay nhau vo cu?c chi?n ??u ny / nh? ?i vo h?nh phc. ?o?n III c?a bi ny v?i hai cu m? ??u Cu?c ??i v?n ??p sao / Tnh yu v?n ??p sao ? ???c nh?c s? Phan Hu?nh ?i?u ph? nh?c thnh bi ht quen thu?c trn mi m?i ng??i c? khi ? qua th?i binh l?a. Cho ??n Bi th? v? h?nh phc ng vi?t khi ???c tin ng??i v? hy sinh ? m?t tr?n Qu?ng Nam n?m 1969 th th? tnh Bi Minh Qu?c ? ??t lng ng??i t? c?nh ng? ring c?a mnh v?i ?i?p khc V em g?i ? l h?nh phc khi?n bao t?m lng ??ng v?ng day d?t tr?n tr?.

C m?t qung th?i gian Bi Minh Qu?c vi?t nhi?u th? th? s?. Ng? nh? ti?ng th? tnh trong ng ? t?t l?ng tr??c bao ng?n ngang c?a nhn tnh th? thi ngy nay m th?c cng dn c?a m?t nh th? trong ng b?t ng ph?i ln ti?ng. Nh?ng khng, Bi Minh Qu?c v?n vi?t th? tnh. V th? tnh Bi Minh Qu?c v?n hi?n r nt tm h?n ng nh? h?i tr?, m?c tu?i c? cao ln. Nh?ng c ai b?o th? tnh ph? thu?c tu?i tc ?u. N ch? ph? thu?c vo tnh thi. M tnh yu th Bi Minh Qu?c c bao gi? v?i c?n. B?ng ch?ng l trong kho?ng m??i l?m n?m qua ng ? xu?t b?n ba t?p th? tnh: Ru xa, Trinh thing, Nng niu, ?? by gi? ng tinh tuy?n l?i thnh t?p th? tnh Bi Minh Qu?c g?i ??n b?n ??c.

Cc nh th? vi?t th? tnh c th? l vi?t cho m?t ??i t??ng c? th?, c?ng c th? l vi?t cho m?t ??i t??ng t??ng t??ng. C?ng c nh th? vi?t tr??c nh?t cho ng??i yu, ng??i v?, cho m?t bng h?ng trong tm t??ng, r?i v? sau c th? m? r?ng nhn ln m?t ch? Em vi?t hoa chung cho nhi?u ??i t??ng. Th? tnh Bi Minh Qu?c thu?c lo?i ny. Trong t?p c nh?ng bi vi?t ? lu, t? n?m su ch?c n?m v? tr??c, cho nh?ng ??i t??ng khc, nh?ng ch? y?u th? tnh Bi Minh Qu?c ? ?y l dnh ni v? ng??i b?n ??i hi?n t?i ?ang cng ng chung s?ng t?i thnh ph? cao nguyn ngn hoa ? L?t. ng lm th? v? ng??i ?, t?ng ng??i ?, cho ng??i ?. Ng??i ? l ??i t??ng tr??c nh?t, l Em trong ngu?n c?m h?ng th? tnh c?a ng.

B?i v em kh?i ngu?n th? anh, em ti t?o ??i anh.

B?i v tn ng??i ? thnh tn ci ci hi?n.

B?i v c em anh th nh?n qu? th?t mnh h?nh phc.

B?i v qua bn tay em s? l?c h?t ci th?i nh? nh?ng c?n b ho v??ng quy?n.

B?i v hai ta trong nhau v d?y ln nh? sng / Con chng ta s? l bi?n kh?i.

Hai cu ti v?a trch ni m?t chuy?n hi?n nhin c?a ?i l?a yu nhau nh?ng c?ng hi?n nhin cho th?y th? tnh Bi Minh Qu?c khng e ng?i ni chuy?n nh?c th?. Th cu?c s?ng yu ???ng c?a con ng??i l v?y ? bao ??i, c tnh yu v tnh d?c, c? sao th? v?n l?i l?ng trnh. ?y v?y m m?t th?i gian di v?n xui ?? ??ng chuy?n ny ? b? c?m k? n?ng r?i, ni chi ??n th? v?n v?n ???c/b? cho l thanh cao, m? m?ng. Nay th ? khc, ti l con ng??i v khng c ci g thu?c v? con ng??i xa l? v?i ti, cu ? ni t? x?a c?a nhn v?t Khremet trong k?ch c?a Publius Terentius Afer. V?n ?? l ni chuy?n ?y trong th? th? no cho thanh cho nh cho th? thi. Bi Minh Qu?c coi ? l ci trinh thing.

Ci thing ring m? ring th?m bi?t

Nh?y h?ng h n? ?n s??ng mai

Mi h?ng e ?p trao tr?i bi?c

H??ng h?ng trinh khi?t ti?t xun khai.

Cu ch? v?n ph?i dng ??n nh?ng hnh ?nh m g?i. Chuy?n nh?c th? ? thnh nh?c c?m v nng cao ln. ??n m?t bi khc nh th? ni tr?c di?n h?n nh? vo s? ch?i ch? v ngh?a, v?n v ng??i. X?a nay ng??i ta hay ni v?n mnh v? ng??i. Bi Minh Qu?c coi v?n ch??ng l m?t ci c?a c?a ng??i m? ra v?i ??i. ??i l?p v?i c?a ng??i l m?t ci c?a khc h??ng vo trong, ch? c?a hai ng??i. Bi th? b?n c?p l?c bt ny n l th? tnh, nh?ng c?ng l th? bn lu?n chuy?n v?n ch??ng nhn tnh.

Trong th? tnh c?a Bi Minh Qu?c th?i k? sau ny ti thch m?t bi, c th? ? l bi tiu bi?u c?a ng, theo ti. Tiu bi?u v n ni ???c c? tnh yu trong chi?u su tnh c?m v thn xc. Tiu bi?u v cch nh th? ngh? ra m?t t? th? hay ?? ni chuy?n tnh. ? l bi Anh l?p tn gio. M?t tn gio ra ??i ph?i c gio ch?, c gio dn, c gio to v c cch l? bi. Bi Minh Qu?c ? ??t ra m?t tn gio trong tnh yu mang tn g?i l Em.

Anh l?p tn gio EM

Mnh em ngi CHA HI?N

Mnh anh qu? ng??ng ni?m

Trong GIO TO THIN NHIN.

Cha Hi?n l v? cha mang tn Hi?n, nh?ng ? c?ng l cha hi?n v? cha nhn ??c, hi?n t?. Gio dn c?a tn gio ny ch? c m?t, mnh anh. V ??c bi?t n?i th? ph?ng c?a tn gio Em l Gio to thin nhin. B?n ch? ny g?i ng??i ??c v? cu th? Nguy?n Du t? nng Ki?u t?m: R rng trong ng?c tr?ng ng / Dy dy s?n ?c m?t to thin nhin. Cu th? n?i m?ch lin v?n b?n khi?n bi th? t??ng thot t?c nh?ng nhu?m mi tr?n r?t thanh tao. Ng?m ra, tnh yu b?n ch?t bao gi?, ? ?u c?ng gi?ng nhau, c?ng ch? l ba ti?ng anh/em yu em/anh trong m?i th? ti?ng ni c?a con ng??i. Nh?ng bi?u hi?n c?a tnh yu trong ??i s?ng con ng??i l mun d?ng, mun m?t. Th? tnh v v?y c?ng phong ph cc cch ni v? tnh yu. Lm th? tnh l tm cch th? hi?n tnh yu sao cho hay, cho ??c ?o. Bi th? Anh l?p tn gio l m?t sng t?o c?a Bi Minh Qu?c.

Th? tnh Bi Minh Qu?c r?t ro v?n l ?i tm cu tr? l?i cho cu h?i: H?nh phc l g? Trong chi?n tranh ng ? m?t l?n tr? l?i. Nh?ng h?nh phc khng ph?i tr? l?i m?t l?n l xong. Ba m??i n?m sau Bi th? v? h?nh phc ng L?i ng?m v? h?nh phc. H?nh phc l g? H?i tr??c, th?i chi?n tranh, h?nh phc l ??c m? v? m?t ngy ho bnh, h?n ph?i ph?i bay v? m?t chn tr?i ho m?c. By gi?, th?i bnh ? lu r?i, ng ch? cn bi?t h?nh phc trong m?t em.

Trong tai ??ng h?nh phc l?i ??m m?m

H?nh phc l g, gi?a c?nh ?o? ?y, anh v?t hi?u

Khi soi trong m?t em, trong m?t em hi?n d?u

H?nh phc l thanh th?n l??ng tm.

Cu cu?i kh? th? ny ???c ng l?p l?i hai l?n k?t thc bi th?. L?i m?t ?i?p khc v? h?nh phc. L?n tr??c ?i?p khc trong n?i ?au v cng m?t ng??i v? yu th??ng nh?ng c?m th?y ???c s? l?c quan, tin t??ng. L?n ny ?i?p khc trong h?nh phc bn ng??i v? ?ang c m nghe nh? m?t s? ??ng vin mnh tr??c th?i cu?c.

??c th? tnh c?a Bi Minh Qu?c, v th?, l ??c c? tm tnh th?i cu?c c?a ng.

H N?i, 3.8.2023

Comments are closed.