Hoàng Ph? Ng?c T??ng – M?t cây ký

Ph?m Xun Nguyn

C th? l hnh minh h?a v? v?n b?n

Ti?ng cy trong ngn ng? Vi?t Nam khi dng theo ngh?a bng l ?? ch? cc b?c ti ngh? trong ngh?: cy lm bn, cy sng ki?n, cy l lu?n, cy truy?n ng?n, cy ti?u thuy?t. Hi?n gi? ti?ng cy ? ?ang b? nhi?m v ??i s?ng kinh t? kh kh?n m?t ?i?u ?ng bu?n. Vi?t v? Hong Ph? Ng?c T??ng ti mu?n g?t s?ch l?p b?i nhi?m, l?y l?i chnh xc ngh?a bng c?a t? ?? g?i anh: cy k. C l? trong v?n h?c hi?n ??i Vi?t Nam, sau Nguy?n Tun, Hong Ph? Ng?c T??ng l nh v?n th? hai n?i b?t ln v?i th? k. K c?a anh c ci l truy?n, c ci l tu? bt, c ci ch? m?i l ghi chp, nh?ng chng ??u l k v?n h?c. ?ng gp c?a anh chnh l ? tnh ch?t v?n h?c c?a k ny. Khng t nh v?n c?ng vi?t k, nh?ng ? l?i l k thng t?n, k tn v?n. Th?i gian tri qua, cc s? ki?n li l?i sau, ??i s?ng x h?i thay ??i, nh?ng bi k nh? th? ch?t trong im l?ng. Nh?ng bi k cn l?u l?i ???c, cn ???c ghi nh? nh? k Nguy?n Tun, k Hong Ph? Ng?c T??ng, ?ch th?c l nh?ng tc ph?m v?n h?c.

Nhn vo hai t?p sch R?t nhi?u nh l?a (Tc Ph?m M?i, 1979) v Ai ? ??t tn cho dng sng (Thu?n Ho, 1985), ?i?m qua m?c l?c cc bi vi?t, c th? nh?n ra m?t d?u hi?u ph? bi?n quen thu?c c?a ng??i vi?t k: ?i ??n nhi?u n?i khc nhau. T? Hu?, sau ngy ??t n??c th?ng nh?t, Hong Ph? Ng?c T??ng r?ng di b??c chn ??n Qu?ng Tr?, ra sng H?ng, v? ??t M?i, ng??c ln B?c, d?c ngang kh?p cc mi?n t? qu?c, r?i l?i tr? v? vng quanh non n??c c? ?. M?i n?i ??n m?i th?i ?i?m ?? l?i nh?ng s? ki?n c?a n?i ?y, th?i ?i?m ?y trong m?i bi k ???c vi?t ra k?p vo lc ?y. Nh v?n c m?t bn hng ro ?i?n t? khi tr?n chi?n v?a im ti?ng sng m? ra m?t tr?n chi?n khng ti?ng sng c?ng ??y nguy hi?m, hy sinh. Anh ??n gi?a m?t l?p bnh dn h?c v? ban ?m bn c?n H?n trong nh?ng ngy ??u m?i gi?i phng. Anh ln r?ng h?i ch?ng ki?n c?nh th?ng Hc ch?t d??i g?c h?i m?t ci ch?t nh?c nh, phi l, lm phn bn cho cy. Hong Ph? Ng?c T??ng ? ?i, ? th?y v ? vi?t nh?ng g th?y trong khi ?i. Ch? ny anh gi?ng t?t c? nh?ng ng??i vi?t k khc. V?y th anh khc ng??i ra sao ?? thnh ?ng nh? ?ng qu?

Vng, thu? ?y sng ? xanh nh? by gi?, nh? ? xanh t?? thu? Vi?t Th??ng. Ti l ng??i th? sinh ??t Th?ng Long theo ?m c??i Huy?n Trn qua ?y gi?a m?t ngy dng sng b?i h?i son ph?n kinh thnh. Thu? ?y, dng sng Chu Ha cn hoang d?i, chim nh?n ??u ??y bi, hoa t?m xun m?c chen v?i c? lau, chnh l hoa t??ng vi th?m ngt nh?ng khu v??n by gi?. Ti qua ?y, yu m?n dng sng nn ? l?i, d?y c?, l?t ?, tr?ng cy t?? bu?i ?y. Su b?y tr?m n?m tri qua m?i t?c ??t kht b?ng ny ? u?ng bi?t bao nhiu m? hi v mu. Ti nh?n ra ? m?i con ng??i quanh ti, tr?u n?ng m?t n?i lng th??ng cy nh? c?i, v nt ?i?m t?nh c?a m?nh ??t m h? ? cy cu?c v gieo tr?ng. ?o?n k?t in ch? ng? c?a bi Hoa tri quanh ti ny ? cung c?p cho ng??i ??c ci nhn pht gic v? ??c ?i?m n?i b?t v xuyn su?t ng?n bt k c?a Hong Ph? Ng?c T??ng. K khng v? b? ngoi s? ki?n m ?i vo b? su s? ki?n. Nh?ng s? ki?n trong k c?a anh v?a th?c t? c? th? l?y th?ng t? cu?c s?ng, l?i v?a lung linh ?o ?nh d??i nh sng l?ch s? v?n ho ???c chi?u r?i m?t cch b?t ng?, l th. Vng, k Hong Ph? Ng?c T??ng l k v?n h?c b?i v ci ch?t l?ch s?-v?n ho ?. ??c ?o?n trch trn cu v?n, m?ch v?n cu?n ht ta nh? b?n nh?c, l?i ca, ??ng th?i ta ???c khoi c?m th??ng th?c d? v? l?ch s? thong l?i t? ci Vi?t Th??ng, chu Ho, b?i h?i xc ??ng n?i lng th??ng c?m c?a nng Huy?n Trn, v t?ng h?p l?i t?t c? l ni?m c?m nh?n hnh dng con sng H??ng g?n ch?t v?i kinh ? Hu? trong t?ng th? cc ??c ?i?m l?ch s?, v?n ho phong ph v lng m?n c?a n.

Hong Ph? Ng?c T??ng l ng??i am hi?u c? s? v c? v?n, l?i c m?t v?n hi?u bi?t kh r?ng v? l?ch s? v v?n ho ph??ng Ty. D? hi?u l v?i th? k anh c ???c kho?ng sn r?ng ?? pht huy ??n m?c cao nh?t s? tr??ng, th? m?nh ny c?a mnh. B?t c? vi?t v? ci g v vi?t n?i ?u, ti th?m ngh?, Hong Ph? Ng?c T??ng ch? ??t bt xu?ng trang vi?t khi ? tm ???c m?ch lin t??ng c?a n?i ny v?i n?i kia, hm nay v ngn x?a, nh?t th?i v mun thu? v khi ? quy?t ???c v?i mnh l t? trang vi?t ? kh? d? c ???c m?t cht g ??y cn l?i v?i ng??i, v?i ??i, cho d s? ki?n ? v?nh vi?n b? vi l?p trong dng th?i gian. Ni v? s? g?n b c?a sng H??ng v thnh ph? c?a n, nh v?n mu?n m??n hnh t??ng c?a c?p tnh nhn l t??ng Kim-Ki?u ?? so snh: Tm ki?m v ?u?i b?t, ho hoa v ?am m, thi ca v m nh?c, v c? hai cng g?n b v?i nhau trong m?t tnh yu mun thu?. Trong m?t m?c ?? nh?t ??nh, c?ng c th? ni ???c nh? v?y v? s? g?n b c?a Hong Ph? Ng?c T??ng v th? k. mu?n v??t ra kh?i nh?ng rng bu?c gi?i h?n c?a th? lo?i v tm ra nh?ng kh? n?ng m?i c?a n. Tc gi? – ng??i trnh by, ng??i thu?t vi?c, thnh tc gi? – ng??i tm s?, ng??i gii by. K khng ch? l k, m cn l s?, l tri?t l, l c? thiTi khng ngh? mnh qu l?i khi nh?n xt nh? th? v? cy k Hong Ph? Ng?c T??ng. C? nhin, so v?i b?c th?y Nguy?n Tun th Hong Ph? Ng?c T??ng ti ngh? ch?a b?ng. ? h? Nguy?n k ? thnh m?t ngh? thu?t ngh? v?n kh c l?i. ? h? Hong k ?ang l m?t xu h??ng t? kh?ng ??nh c tnh sng t?o. Hy gi? b?t k? bi k no c?a anh ra v ch d ch? m?t bi?n php lin t??ng thi. Lin t??ng l g?i m?, l g?n n?i nh?ng s? vi?c khc nhau trong th?i gian v khng gian v? cng m?t bnh di?n d??i l?c ht quy t? c?a c?m xc v suy ngh? c?a nh v?n ?? m? ra khc nhau nh?ng chi?u so snh, ??i chi?u trong tm th?c ti?p nh?n c?a ng??i ??c. Hong Ph? Ng?c T??ng ? huy ??ng ton b? v?n tri th?c l?ch s? v v?n ho ?? c? ?ng Ty kim c? vo t?ng bi vi?t, t?o nn nh?ng lin t??ng v?a r?ng v?a su. Anh ni ??n ?i?u ch?y l?ng l? c?a sng H??ng khi ngang qua thnh ph? b?ng cch so snh g?i l?i m?t k? ni?m khi l?n ??u th?y sng Neva cu?n tri nh?ng t?ng b?ng, t? ? ng??c dng l?ch s? nhn lo?i nh?c t?i m?t t??ng tri?t h?c c?a Heraclit l?y hnh ?nh dng sng ch?y, qua b?y nhiu h?i ?c lin t??ng ?y ?? tr? l?i v?i con sng H??ng nh? nhng, l?ng l?. Anh vi?t: ??y l ?i?u Slow tnh c?m dnh ring cho Hu?, c th? c?m nh?n ???c b?ng th? gic qua tr?m nghn nh hoa ??ng, b?ng b?nh vo nh?ng ?m h?i r?m thng B?y t? ?i?n Hn Chn tri v?, qua Hu? b?ng ng?p ng?ng nh? mu?n ?i mu?n ?, chao nh? trn m?t n??c nh? nh?ng v?n v??ng c?a m?t n?i lng. (Ai ? ??t tn cho dng s?ng). Ci l?ng l? c?a dng sng, nh? v?y, khng cn l ci l?ng l? c?a n??c n?a. ?o?n k?t bi R?ng h?i ??y ngh?a su s?c c?ng chnh nh? ? s?c lin t??ng chnh xc v m?nh m? c?a tc gi?. Nhn ci xc th?ng Hc (ti?ng Ty ch? ng??i Trung Qu?c) b? ??n ch?t d??i g?c h?i, trong ??u tc gi? b?t nh? l?i m?t m?u t? s? c?a Kim Thnh Thn c l?n ? th? ng?i tnh ???c m?y ni?m vui trong ??i. M??n m?t cch tnh ni?m vui ??y tnh nhn ??o c?a Thnh Thn, nh v?n ??a thm ci v? tri?t l nhn sinh vo lng vui ??n h? h c?a mnh tr??c s? ??i b?i c?a k? th.

K c?a Hong Ph? Ng?c T??ng ?an d?t nh?ng lin t??ng cc chi?u l?ch s?-v?n ho nh? v?y ?em l?i nhi?u l??ng thng tin cho ng??i ??c. Thng tin t? li?u xc th?c c?a th?c t?. Thng tin tri th?c c?a cc ngnh khoa h?c x h?i. Thng tin th?m m? c?a nh?ng rung ??ng c?m xc. Ng??i pht thng tin ? ?y l tc gi? khng ph?i trong vai tr ng??i ch?ng ki?n, ng??i k? l?i, m ?ng vai l nhn v?t l?ch s?, nhn v?t v?n ho ? th? nghi?m cu?c s?ng, by gi? mu?n ???c gii by ?? chim nghi?m cng ng??i ??i. Do ? tnh th?i s?, c?p thi?t c?a k Hong Ph? Ng?c T??ng l ?n ch? khng l?, l ng?m ch? khng hi?n, l t?nh b? su ch? khng ??ng b? n?i. ? l tnh th?i s? c?a c?m xc tm h?n h?n l tnh th?i s? c?a th?i gian, ??a ?i?m. Ph bnh Hong Ph? Ng?c T??ng khng h??ng k vo nh?ng v?n ?? nng h?i c?a th?i ??i th v?a oan cho anh, v?a khng ?ng v?i anh. Ti ch?c ch?n m?t ?i?u l ngi bt k c?a anh khng thch d?ng, khng c ??t tung honh n?u nh? ? ch? l nh?ng bi k k? vi?c kh khan my mc, thi?u ?i nh?ng m?ch ng?m lin t??ng c?n thi?t, do ? ch? g??ng p khi qut ln nh?ng suy ngh?, nh?n xt ?n o nhi?u h?n l su l?ng. Ti ni ?i?u ny theo cch phn chia c?a ti l c hai lo?i k k v?n h?c v k bo ch. Khng ph? nh?n gi tr?, tc d?ng c?a lo?i th? hai trong m?t kho?ng th?i gian b bu?c nh?t ??nh lo?i ny khng v??t ???c ci ranh gi?i nghi?t ng th?i gian tnh c? th? ? ti v?n nghing v? lo?i th? hai h?n v?i tc ??ng lu di v??t qua ci c? th?- ??nh l??ng ?? thnh ci c? th?-??nh tnh. Ngi sao trn ??nh Phu V?n Lu (Gi?i Phng, 1971) m?t bn, R?t nhi?u nh l?a v Ai ? ??t tn cho dng sng m?t bn ? l hai ch?ng khc nhau c?a Hong Ph? Ng?c T??ng ?? t? kh?ng ??nh mnh v?i t? cch nh v?n ?ch th?c theo ngh?a ngh? thu?t c?a danh t?. Khng v??t ???c qua mnh ? ch?ng th? nh?t anh ? l khng ph?i nh v?n Hong Ph? Ng?c T??ng hi?n nay.

Cy k ny n?i b?t m?t ??c ?i?m n?a: ch?t Hu?. Tr??c h?t l nh?ng bi k dnh ring cho c?nh v?t v con ng??i x? c? ?. Ai ? ??t tn cho dng sng, "V chi?c panh x v kh?u sng c?a Tr??ng, Hoa tri quanh ti l nh?ng bi k hay, giu c?m xc v suy t?. Ni r?ng Hong Ph? Ng?c T??ng yu Hu?, hi?u Hu?, th ? l m?t l? ???ng nhin. Ti mu?n ?i xa h?n tm m?t c?n nguyn th?m kn ?? c?t ngh?a cho s? thnh cng ??y m? mn c?a nh?ng trang vi?t ?y: ph?i ch?ng ? ?y ? c m?t s? ho h?p, t??ng giao, linh ?ng gi?a c?nh s?c Hu?, l?ch s? Hu?, v?n ho Hu?, v?i m?t tm h?n nh v?n d? rung ??ng, nh?y c?m, tinh t?. Ph?i l s? t??ng giao, correspondance, ??n m?c ho quy?n ch?t ch? m?i sinh ra ???c nh?ng ng v?n ti hoa khng d? m?t l?n th? hai vi?t ???c nh? th?. Ng? nh? khng th? no khc ???c: vi?t v? s?ng H??ng l ph?i v?y, vi?t v? v?n ho v??n ? Hu? l ph?i v?y. ? th?t s? l nh?ng ng v?n, ti l?i ni l mnh khng qu l?i ?u, v cu ch? ???c ch?n l?a cn nh?c k? cng, v hnh ?nh ???c sng t?o ??p ??, v c?m xc phong ph b?t ng? m?i m?. Nh v?n l ng??i lm v?n ph?i coi sc ??n v?n khi vi?t. Hu?ng ?y Hu? l?i l m?t ??i t??ng r?t v?n v nn v?n. Hong Ph? Ng?c T??ng b?ng nh?ng bi vi?t v? Hu? ? lm ??p thm thnh ph? c?a anh ?ng, thnh ph? c?a anh trn trang vi?t khng gi?ng c?a ai v khng ai c, lm v? vang thm truy?n th?ng l?ch s? v v?n ho c?a thnh ph?. Hu? trong t?ng th? ??i s?ng ph?c h?p c?a n nhn qua con m?t c?a Hong Ph? Ng?c T??ng d??ng nh? l m?t con ng??i ??y tr?m t? m? m?ng khng ng?ng tr?n tr? t? qu kh? v??n v? hi?n t?i, thch l?ng l? khng ?n o, thch thm tr?m khng ph tr??ng. Ni Hu?, ni sng H??ng, nh v?n mu?n ni nhi?u h?n chuy?n m?t x? s?, m?t vng ??t, m ni ??n chuy?n con ng??i, chuy?n lm ng??i, chuy?n l? s?ng ? ??i qua bao th?ng tr?m bi?n thin c?a th?i gian v nhn th?. M??n cch ni c?a chnh nh v?n, ti mu?n ni l c m?t dng v?n h?c v? Hu? – v ti hy v?ng ? nh?n xt m?t cch cng b?ng v? n khi ni r?ng dng sng ?y khng bao gi? t? l?p l?i mnh trong c?m h?ng c?a cc ngh? s? anh thu?c trong cc ngh? s? ?.

Ch?t Hu? c?a k Hong Ph? Ng?c T??ng v??t ra ngoi ph?m vi ch? ci c? th? ring bi?t c?a Hu? thnh nh? m?t tnh ch?t v?n phong c?a nh v?n. Anh thin v? nhn con ng??i, s? v?t, s? ki?n ???c ph?n nh d??i gc ?? l?ch s?-v?n ho nh? ? ni v qua l?ng knh c?a m?t s? c?m nh?n d?u m, nh? nhng. Ch?t th? bng b?c trong k c?a anh n?u c gip m? r?ng tr??ng lin t??ng c?a m?ch v?n th c?ng khng ph?i khng c ph?n lm nh? s?c tc ??ng c?a s? ki?n. Di?n t? ci ??c v?ng ch? ng? ct c?a ng??i dn vng ct Qu?ng Tr?, anh vi?t: ??c v?ng ?y b?t ??u m?c m?m trong tm h?n ng??i nng dn t? khi cn l m?t c?u b ch?n tru, l?ng l? ng?i ng?m ?i m?t trong su?t c?a con tru gi, trong ? bao gi? c?ng hi?n bng ci v?t tr?ng l? lng ?y m?i khi con tru no c?, nghing ??u ra pha ??ng ct ng?i gi m?n t? pha bi?n th?i v?. (Ch? ng? ct). Chi ti?t quan st th?t tinh, nh?ng ??a vo ?y khng th?t thch ?ng, n nh? c?m gic vu?t ve con m?t h?n l ci nhn th?t c?a c? quan nhn. C?ng trong bi ny, ?o?n lin t??ng qu kh? v? nh?ng khch l? hnh mun ??i ? t?ng ?i qua d?i ct mi?n Trung, nh?c ??n Cao B Qut nh v?n ni ?ng b?u tm s? c?a ng, nh?ng cho r?ng ??c Bi ca ?i trn ct c?a Cao th?y n?i s? ct c?a ng??i b? hnh ngy x?a v?n cn in d?u su s?c ??n nh? th? th h?i khin c??ng, v?n vo. Ti mu?n g?i tnh ch?t v?n phong ny c?a Hong Ph? Ng?c T??ng l nt m? – vi?t v? Hu? m tr?n tr?i qu th thnh ra th thi?n, nh?ng vi?t v? nh?ng vng khc Hu? m v?n m? ?i th l?i khng ?ng v khng hay.

Ci khc ng??i c?a Hong Ph? Ng?c T??ng l g ?? c?ng cng ?i v vi?t k nh? nhi?u ng??i khc m anh l?i vi?t thnh cng, tr? thnh cy k xu?t s?c c?a v?n h?c ta? N?m thng m?i mi?t tri, dng s? ki?n ??i thay nhanh chng, m?t ph?n cc trang k c?a Hong Ph? Ng?c T??ng c?ng r?i r?ng, chm m?t nh? bao nhiu trang c?a cc tc gi? khc. Nh?ng anh v?n c ph?n c?a mnh cn l?i ph?n k tm h?n. Cu h?i ti nu ln nh? m?t d?n d?t tm hi?u. Hong Ph? Ng?c T??ng ? t? cho cu tr? l?i. C m?t n?m anh ?i nhi?u, ?i di ??n cc vng th?c t? ??t n??c tr? v? Hu?. Nh?ng s? ki?n th?t x b? trong hai cu?n s? d?y ? ghi ??n h?t trang cu?i, nh?ng ch? ngh?a th c? b qua d??i m?t ti nh? m?t b?y ki?n, khng h?i h?p, khng vang ??ng, ti ng?i vo bn, t?ng ch?c l?i ??ng d?y. Hnh nh? Gganh t?ng ni r?ng ng ta ch? c th? b?t ??u v? khi ? ngo?nh m?t v? pha khc, ?? kh?i b? ci bn ngoi l?n t. (Hoa tri quanh ti). Th? l ? r: k Hong Ph? Ng?c T??ng l t? th?c t? thot ra kh?i th?c t?, sau khi ngo?nh vo l?ch s?-v?n ho hi?n tr? ra ??i. Ti ngh? ti?ng Vi?t th?n di?u khng v?n ??c v?n gi? nguyn ngh?a ti?ng cy ?? ni v? anh: cy k. Mong anh ti?p t?c vi?t l anh.

H N?i, 11/1988

pxn

(Bi ? ??ng trong sch: Chn dung v?n h?c Qu?ng Bnh Qu?ng Tr? – Th?a Thin Hu? 1989).

Comments are closed.