Chúng ta chứng kiến

Vũ Thành Sơn

Nhân vụ nhà báo Phạm Đoan Trang và ca sĩ Nguyễn Tín bị công an hành hung, tôi gửi Văn Việt một bài thơ làm đã lâu, chưa đăng ở đâu ngoài facebook, để góp một tiếng nói.

Tác giả

chúng ta chứng kiến bọn chúng dàn hàng ngang chặn xe anh

chúng ta chứng kiến bọn chúng lôi anh ra khỏi xe

chúng ta chứng kiến bọn chúng vây lấy anh

đánh, đá, đập, đạp anh

chúng ta chứng kiến anh đổ gục

chúng ta chứng kiến máu chảy trên gương mặt anh và thấm vào cát

chúng ta chứng kiến bọn chúng hả hê bỏ đi

chúng ta chứng kiến trong sự im lặng

và bây giờ

chúng ta chứng kiến sự im lặng của mình chảy máu

Comments are closed.