Có cái chết kịp thời

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)

Thơ Nguyễn Duy

(em y tá gọi giật:
“bác dậy coi ti vi đám ma ai to lắm!”
vừa dụi mắt vừa lẩm bà lẩm bẩm…)

Đại sự nào không thông trong hội trường quốc gia
dân gian sẽ họp bàn giữa chợ

Đại án nào buông trôi tại chốn công đường
dân gian phán xử bằng bia miệng

Ôi thương thay dân gian của tôi
bản án lương tri không hiệu lực kịp thời

Có kẻ lẻn đi đột ngột kịp thời
ngay trước lằn ranh anh hùng và tội phạm

Có hồn ma tẩu thoát kịp thời
ngay trước lằn ranh thánh hiền và quỉ ám!

Bv, 27.9.2018
ND

Comments are closed.