Đỗ Quang Vinh

Thơ Đỗ Quang Vinh

Lạc loài Nhấc điện thoại cảm nhận bản thân là kẻ lạc loài đầu dây bên kia không ai nhấc máy Đường truyền quá…