Đỗ Quang Vinh

Resort

Truyện Đỗ Quang Vinh I. Sau khi mở cửa phòng của căn resort, tôi đỡ Miên nằm lên giường, rồi kéo cái ghế ở…

Thơ Đỗ Quang Vinh

  Vì ta Đêm qua vũ trụ thì thầm, nói hạt mầm ta gieo không nảy chồi, bảo giọt nước ta thả không hoá…

Thơ Đỗ Quang Vinh

Xẻ   Tôi xẻ mình làm đôi… một nửa vẫy vùng, một nửa trôi dạt.

Thơ Đỗ Quang Vinh

Lạc loài Nhấc điện thoại cảm nhận bản thân là kẻ lạc loài đầu dây bên kia không ai nhấc máy Đường truyền quá…