Phapxa Chan

Phapxa Chan: Năm bài thơ văn xuôi

DƯỚI TRĂNG Tôi nhận ra mình đang chạy trên những tường thành. Bằng một cách nào đấy tôi đã trốn thoát đám người dưới…

Chào một nhà thơ mới!

Gửi Phapxa Chan FB Hoang Hung Chùm thơ đầu tiên của Phapxa Chan xuất hiện trên Văn Việt đầu năm 2017 khiến tôi sững…

Thơ Phapxa Chan

    Hãy hỏi mùa thu   Tớ lại chưa ngủ được rồi Nói về mùa thu đi Nó làm gì cậu?   Mùa…