PHIM VIETNAM WAR đang phát trên hệ thống TV Mỹ PBS và trên trang web của PBS.

Dưới đây là link đến web xem (bản tiếng Việt) :

TẬP 1: DÉJÀ VU (1858-1961)

http://www.pbs.org/video/deja-vu-1858-1961-vietnamese-yhieqx

TẬP 2: RIDING THE TIGER (1961-1963)

http://www.pbs.org/video/riding-the-tiger-1961-1963-vietnamese-xbzjlf/

TẬP 3: THE RIVER STYX:

http://www.pbs.org/video/the-river-styx-january-1964-december-1965-vietnamese-ee4jlh/

Comments are closed.