Gặp gỡ và trò chuyện

Nhà nhân văn

Tillman Miller Tuệ Nhật dịch từ bản tiếng Anh https://mekongreview.com/the-humaniser/ Ảnh: Megan Miller Trên đường đi Sài Gòn Nhỏ (Little Saigon), mặt đất bằng…