Thư thăm hỏi Nấm, Gấu và các con cô Trần Thị Nga

FB Vi Kha Hoang

Tiếp sau lần viết thiệp gởi tổng thống Trump, các em dành một giờ học Việt ngữ viết vài dòng thư thăm hỏi Nấm, Gấu và con của cô Trần Thị Nga (được tin cô ra tòa).

Các em không thông thạo Việt ngữ. Các em viết theo cấu trúc Anh ngữ là ngôn ngữ mà các em thông thạo. Nhưng các em đã rất chân thành trong từng chữ, từng câu. Các em không am tường Việt nam nhưng các em còn đến lớp Việt ngữ, còn cố gắng dùng Việt ngữ và biết quan tâm tới Việt nam thì các em đã hơn hẳn những ai thông thạo Việt ngữ nhưng lại làm Hán gian.

Mong sao sự chân thành ấy sẽ an ủi được phần nào Nấm, Gấu và các bạn cùng hoàn cảnh khác và mong sao thế hệ người Việt các em trong và ngoài nước sẽ luôn tương thân, tương ái

clip_image002

https://www.facebook.com/vikha.hoang/posts/1801110979901737

Comments are closed.