Audio Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (kỳ 1)

clip_image004Văn Việt trân trọng mời quý bạn nghe tác phẩm “Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch” của tác giả Ngô Thế Vinh qua giọng đọc truyền cảm của Ánh Nguyệt. Tác phẩm sẽ được đăng tải trong 5 kỳ.

1 AUDIO NTVINH 1_ TIFF (1)-page-001

Sau đây là kỳ thứ nhất:

Comments are closed.