Ngày tôi 20 tuổi

Lê Phú Khải


Ngày tôi 20 tuổi

heo may níu mùa thu ở lại

chim ngói xuống đường đi bộ

em chưa đi lấy chồng

mẹ vẫn răng đen

tôi thích đi ngược chiều gió thổi

Ngày tôi 20 tuổi

bông lúa chín cúi đầu

cỏ may bám đầy gấu áo

bến đò vắng khách

cô lái đò soi gương…

Ngày tôi 20 tuổi

Dóc mía bằng răng

Sông Hồng nước lớn

Bà tôi đi vớt củi rều

nắng lóa mặt sông

Ngày tôi 20 tuổi

mắt ai đăm đắm nhìn tôi

Sương mù giăng giăng đầu ngõ

Đi trong miền heo may….

Có ai cài đặt hộ tôi

Một phần mềm

trục vớt được heo may? …

thu SG 9/2017

L.P.K.

Comments are closed.