Vấn đề hôm nay

1005548_686914674688546_1846388206_n

Vụ án Nhã Thuyên

Nguyễn Hưng Quốc Theo VOA Suốt mấy tuần vừa qua, trên báo chí trong nước, người ta thấy rộ lên những đợt tấn công…