Thư ngỏ thứ hai của nhà thơ Đỗ Trung Quân kính gửi nhà văn Nguyên Ngọc và Văn đoàn độc lập

Kính thưa ông và Văn đoàn

Ngay sau khi có thư ngỏ của tôi trên blog Quê Choa và trên mạng Internet cũng như FB cá nhân, tôi đã được thư ngỏ phản hồi nhanh chóng của ông đại diện cho Văn đoàn. Điều ấy khiến tôi yên tâm với tôn chỉ của Văn đoàn ngoài việc hoạt động cho một nền văn học ngay ngắn và mở rộng vì quyền tự do sáng tác, còn là lên tiếng kịp thời cho mọi thành viên khi gặp những vấn đề có dấu hiệu trấn áp dưới mọi hình thức, đi ngược quyền con người và sáng tác như trong Hiến pháp đã quy định.

Với tư cách cá nhân, tôi trân trọng cảm ơn Văn đoàn qua tiếng nói chính thức, công khai và minh bạch của ông trong trường hợp của tôi về vai trò trong văn đoàn như “ngộ nhận“ hay quy kết của an ninh nhà nước Việt Nam.

Tôi trân trọng cảm ơn Văn đoàn và câu trả lời của tôi sau thư ngỏ của ông, nhà văn đại diện Văn đoàn với an ninh Việt Nam việc tôi có rút tên hay không là: KHÔNG!

Kính chúc ông sức khỏe và anh chị em văn đàn bình an.

Đỗ Trung Quân – Nhà thơ

Tp HCM 13- 6 -2014

Comments are closed.