Đồng Lộc

(Rút từ facebook của Hoàng Minh Tường)

Tìm trong bản thảo, chợt thấy bài thơ “Đồng Lộc” viết từ chuyến đi với ngành giao thông từ năm 2007. Nghĩ về cái sự ĐỒNG LỘC bây giờ nó chẳng đồng lộc tí nào. Kẻ đi buôn chổi đót ở nước Yên mà xây được lâu đài trên 13000 m2, kẻ làm thơ cỡ giải thưởng Nguyễn Du như Thạch Quỳ được Chính quyền đặt hàng in thơ tuyển mà nhuận bút được 1,5 triệu, không bằng ca nương hát nhép một câu.
Nhân ngày Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ, xin đưa lên để hầu quý vị:

ĐỒNG LỘC
(Tưởng nhớ 10 nữ TNXP anh dũng)

Các chị chọn NGÃ BA BOM ác liệt
Để hiến dâng khát vọng tuổi hai mươi
Ước mai sau ĐỒNG LỘC cho tất cả
Lộc riêng mình 10 nắm đất nhỏ nhoi.
(Đồng Lộc, 2007)

Comments are closed.