Cái gốc vụ án giết người ở Đồng Tâm

Lưu Trọng Văn

Mọi lời khai, mọi lời thú tội, mọi kết án phiên toà xét xử 29 nông dân Đồng Tâm dù có kéo dài bao lâu cũng đều vô nghĩa nếu nguyên nhân của vụ án gây nên cái chết của 3 sĩ quan an ninh không được sáng tỏ.

Nguyên nhân đó là cuộc tấn công lúc nửa đêm của cả trung đoàn cảnh sát cơ động với súng ống đầy đủ vào gia đình ông Lê Đình Kình.

Nếu cuộc tấn công này là hợp pháp thì những kẻ gây nên cái chết cho 3 sĩ quan an ninh là tội đồ.

Ngược lại, cuộc tấn công này là bất hợp pháp thì việc chống kẻ xâm nhập gia cư đang đêm bất hợp pháp là hành động tự vệ chính đáng.

Đại diện Viện Kiểm sát không chứng minh được cuộc đột nhập nhà riêng của gia đình ông Lê Đình Kình là hợp pháp thì phiên toà lập tức phải bãi bỏ. Và phải lập ra phiên toà khác mà người bị hại là gia đình ông Kình, kẻ bị truy tố là kẻ đột nhập bất hợp pháp.

Cái gốc vụ án giết người ở Đồng Tâm cực kỳ đơn giản nếu Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra tôn trọng pháp luật, đó là công bằng chứng minh tính hợp pháp của lực lượng đột nhập.

Dù sao phiên toà đã diễn ra.

Mong các luật sư hãy tập trung vào việc tranh tụng tính hợp pháp của hành động trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội nửa đêm tấn công nơi cư trú hợp pháp của gia đình ông Lê Đình Kình – một công dân còn đang đầy đủ quyền công dân của mình – tức là không hề là một tội phạm.

Mọi sự thật và ánh sáng công lý cho các thân chủ mà các luật sư bảo vệ đều từ đây mà ra.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.