Thảo luận

Bàn tròn Quỷ Vương (7)

“Quỷ Vương”: Tiểu thuyết Bóng và Hình Trương Văn Dân, Tp HCM   Tiểu thuyết “Quỷ Vương” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến do…

Bàn tròn Quỷ Vương (6)

Vài ý kiến góp bàn tròn tiểu thuyết Quỷ Vương Nhà giáo Quang Minh   Nghe đồn, tiểu thuyết “Quỷ Vương” (của nhà văn…

Bàn tròn Quỷ Vương (5)

Nói ngắn về Quỷ Vương Thái Kế Toại   Tôi thích Quỷ Vương vì mấy lẽ: Thứ nhất, Quỷ Vương được tác giả viết…

Bàn tròn Quỷ Vương (3)

“Quỷ Vương” tiểu thuyết hay giáo trình? TS. Nguyễn Thế Hùng Viện Vật Lý thuộc Viện Hàn Lâm KHTN Quốc Gia   Tôi đã…

Bàn tròn Quỷ Vương (2)

Ba lần đọc Vua Quỷ Nguyễn Khôi (Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội – nguyên Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Văn…

Bàn tròn Quỷ Vương (1)

Lời thưa của tác giả “Quỷ Vương” Vũ Ngọc Tiến Trong buổi hội ngộ giữa một số thành viên Ban Vận động Văn đoàn…