Lê Ký Thương

Tạp bút Lê Ký Thương

Chỉ vài nét phác trong vài tạp bút, cái nết-ăn-nết-ở, chính là phần hồn phách của Sài Gòn đã hiển hiện. Vì sao người…