Nguyễn Khắc An

Cố lên con

Nguyễn Khắc An Cố lên con, sắp đến quê rồi. Ôm thật chặt để bố đi con nhé. Chỉ hơn ngàn cây số nữa…