Số đặc biệt

Thơ Thái Hạo

HOA MÓNG RỒNG   tôi đi vào thành phố. không thấy bóng con người những chùm hoa móng rồng đỏ treo như những cái…

Về thơ Liêu Thái

Nguyễn Đức Tùng Một trong những đặc điểm của thơ hôm nay là bài thơ đòi hỏi người đọc bước về phía nó. Cánh…