Sông dài gió l?ng màng trinh

L H?c Lnh Vn

Sng H?u t? bin gi?i Cao Min ?? ra c?a Tr?n ??, t?i ?o?n gi?a B t v Mn th phn hai dng n??c m ?p, v? v? m?t c lao r?t ??p: c lao Tn L?c. Kho?ng 25 n?m tr??c, b con g?i l c lao ?i Loan v nhi?u con gi x? ny g? v? ?i Loan. Kho?ng 20 n?m tr??c, nh? n??c sng d?i do mu m?, ngh? nui c tra xu?t kh?u pht ??t, ng??i dn giu c ln nn l?n l?n g?i l c lao T? Ph. Cc ??i gia trn b? li Mercedes, d??i sng ch?y ho-bo

N?m 2000, ti c d?p t?i ??ng b?ng sng C?u Long lm vi?c. Chuy?n ?i su ng??i, m?t Vi?t, m?t M?, hai Hn Qu?c, m?t Nh?t v m?t ?i Loan. Chng ti ??t ???c m?c tiu l ?nh gi nhanh ti?m n?ng cc ngnh cng nghi?p ??ng b?ng sng C?u Long. Lng c? nhm ph?i ph?i trn chuy?n b?c Vm C?ng tr? v? Si Gn. Tr?i cao, sng r?ng, b? xanh m??t, gi l?ng l?ng, n??c ro ro s?p vo ma n??c n?i

Chng ti ni chuy?n b?ng ti?ng Anh. Ti ch m?t b tr?ng tu?i, kho?ng trn n?m m??i, v? kh?c kh?, cng m?t nhm cc c ?n v?n h?i ?i?u ?ng d nt qu ma khng d?u ???c trn g??ng m?t, trong phong cch, nh?t l trn nh?ng bn chn cn in d?u bn ph sa

Tm cch g?n g?i b, ti bi?t b l m? c?a m?t c gi trong ?on. M??i m?t c mi?t c lao ln Si Gn ?? coi c ???c ch?n lm v? ng??i ?i Loan khng. Bi?t ti l ng??i Vi?t, b h?i:

M?y c?u kia ng??i Trung Qu?c ph?i khng c?u?

???c ti cho bi?t c m?y ng??i Hn Qu?c v?i m?y ng??i ?i Loan, b ni ch?m ri m lin t?c:

C?u h?i gim coi h? c mu?n l?y con gi Vi?t Nam khng? Con tui ?, con nh? ??p nh?t ?m ?. Ng??i c lao hi?n l?m, n v?i gia ?nh tui ?u c ch?u l?y ?i Loan ?i xa. T?i qu ngho

M?y ng ny coi hi?n, ch?c t? t? v?i con tui. C?u h?i gip ???c khng?

Hay c?u l?y n c?ng ???c? N khng c?n ln Si Gn v?i c?u ?u, lu lu c?u v? c lao th?m n, cho n ti?n.

M?t lt sau, c gi t?i ni chuy?n v?i ti. Vc dng m?nh kh?e, phong cch v gi?ng ni r?t l?c t?nh. G??ng m?t ??p, c duyn, da ?n mu n?ng mi?t v??n. ?ng l gi qu ??p!

Em ln Si Gn ?? ???c tuy?n ch?n g? ?i Loan.

H? ki?m coi cn trinh khng. H? cn ki?m m?y th? khc n?a, m mng trinh l tr??c h?t. H?ng cn trinh l b? lo?i.

M?y con nh? kia v trinh. T?i nghi?p l?m anh, ti?n v m?c l?m, ai v sau ny b? tr? ti?n. C phn n?a t?i n v thi, phn n?a khng. Em cn, ?u c?n v!

Ln t?i Si Gn, anh ki?m tra em nghen. Anh coi c?a em nghen, cn t?t l?m. Em ch?c v?i anh th? thi?t!

Gi?ng c gi t? nhin. Khng ng?i ngng, khng xc ??ng. Nt m?t chn th?t, c ph?n h?n h? n?a. Nh? c ?ang ni t?i tri cam trn cy, con c d??i n??c, con ?ch trong v??n Nhn m?t c, dng b? c, khng m?t cht g l? l?i hay g?i d?c! Trong m?t kia, dng b? kia, hi?n ln, ph?n l? l?, ph?n m tr?m, nt chn ch?t lm ?n n?i sng n??c, n?ng gi, c? cy, v??n t??c vng ??t ph sa l?c t?nh.

Th?y ti c v? mu?n d?t cu chuy?n, c ??a ti m?t mi?ng gi?y, c ghi ??a ch? trn Si Gn, c? s? ?i?n tho?i n?a. Ti li?c m?t th?y tn ???ng Lnh Binh Th?ng, qu?n 11, v s? ?i?n tho?i.

Ch? em ln Si Gn ? n. H? ??a em r?i b? l?c. C ?i?n tho?i trong gi?y. T?i em ? ? c hai ngy r?i ?i ch? khc. Em n?n n? anh, ln tr?n anh lin l?c em nghen. Ki?m tra cho bi?t em ni thi?t. Em khng p anh ?u. Em khng p anh ci g h?t!

Cn n?u anh thch th em lm b anh. Anh c nh?n c??i r?i, em lm b anh c?ng ???c. Anh cho em ?? ti?n l ???c h. Em khng ?i nhi?u ti?n ?u.

V?y sau ny sao em l?y ch?ng? Ti h?i

C sao anh, kh ln r?i, em c v?n lm ?n, khng xin ti?n anh n?a. H? c ng??i th??ng th mnh l?y.

B?c c?p b?n b? L?p V. Trong ti?ng xe r? my, ti?ng ng??i d?n d?p, ti?ng xch s?t ku lo?ng xo?ng, ti?ng n??c sng b? chi?c b?c p vo b? ?p o?p, gi?ng c n?n n? g?p rt:

Anh ti?p em ?i anh. Anh ti?p em nghen anh

Chng ti ln xe. T?ng chi?c ch?m ch?m qua c?u b?c, ngoi l?i th?y cc c trong dng ng??i l? l??t ?i b?. M? con c gi c?m tay nhau, v?a ?i nhanh nh? ch?y v?a h??ng m?t v? xe chng ti

Ngy 15 thng 9 n?m 2019

Comments are closed.