C?nh sát Myanmar ?ánh ??p nhân viên y t?

? B?c Okkalapa c?a th? ? Yangon (Myanmar), c?nh st ch?n l?i v b?n vo m?t xe c?u th??ng ?i c?u gip ng??i bi?u tnh. Ba nhn vin y t? trn xe b? c?nh st ? v ?nh b?ng bng sng vo ??u.

Comments are closed.