Tiếng nổ

Trần Mộng Tú

Những đốm lửa sáng lên

Bên kia hồ

Những con mắt

Những ngôi sao

Những hạt bụi bay lả tả

Tất cả đều màu đỏ

Này anh

Có nghe trong trái tim em

Trong lồng ngực anh

Tiếng nổ

Đất nước này đang mừng ngày sinh nhật

thứ 241

Họ ăn mừng Độc Lập

Họ ăn mừng quyền được sống được tự do và được theo đuổi hạnh phúc

Trên quê hương mình

Ngày hôm qua

Ngày hôm kia

Tháng trước

Năm ngoái

Có bao nhiêu người bị bắt, bị nhốt, bị đem ra xử

Bao nhiêu người vẫn chạy, vẫn trốn, vẫn la hét, vẫn xuống đường vẫn đòi được sống, được tự do và được theo đuổi hạnh phúc.

Em hỏi anh

Bao giờ những ngọn pháo bông được đốt lên ở những phiên tòa

Bao giờ trong mắt anh

Trong mắt em

Trong mắt mọi người dân Việt

Những ngôi sao màu đỏ

Những hạt bụi màu đỏ

Nổ tung những đốm lửa Nhân Quyền

Có không anh

Cho đất nước mình một ngày Độc Lập.

tmt

Jul.4th /2017

Comments are closed.