Thơ MINH HUỆ

Minh Huệ (1927-2003) là một nhà thơ hiện đại của Việt Nam. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm thơ “Đêm nay Bác không ngủ” viết trong kháng chiến chống Pháp. Văn Việt nhận được từ một cộng tác viên bài thơ sau đây cũng viết trong thời kỳ ấy nhưng chưa từng công bố của nhà thơ Minh Huệ, do nhà thơ Lâm Quang Mỹ ở Ba Lan sưu tầm được. Xin trân trọng giới thiệu như một tư liệu văn học.

Chia tay đầu Trăng Mật

Mùng cưới nếp là chưa rũ xong,
Gối tay chưa kịp nhầu nếp áo,
Trước ngõ sực tin về mật báo
Anh bàng hoàng lên hoả tuyến Thu – Đông

Bao nhiêu lửa ấm nhóm trong lòng,

Anh nhường em cả, thương không nói.
Óng ánh tóc buông mười chín tuổi,
Trắng vành trăng vời vợi mắt lo âu!
Chìm đáy sông trăng run bổi hổi,
Chìm đáy lòng day dứt lắng sâu.

Trách trăng sáng quá, đêm rằm quạnh,
Soi bóng đầu thôn, bóng qua cầu!
Anh đi không dám quay đầu lại,
Sợ nhìn bóng nhỏ sững đằng sau!

Để khi cái chết giáng trên đầu,
Có em, cuộc sống càng thêm chắc.
Bấm bụng rời nhau đầu Trăng Mật.
Chiến tranh. Nghe mới nặng nề sao!

Comments are closed.