Trần Ngọc Hiếu

Cười cái gì?

Trần Ngọc Hiếu (Viết lảm nhảm trước lúc lại bị deadline gí tận mặt) Trước tết, mình và bạn Đinh Trần Tuấn Linh có…