Nguyễn Thị Từ Huy

Nguyên Ngọc và tự do lựa chọn

Nguyễn Thị Từ Huy Nhân dịp sinh nhật của nhà văn Nguyên Ngọc, tháng 9/2021, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như sau: Trước…