Nguyễn Văn

Khi người lính trở về

Truyện Nguyễn Văn Trên chuyến bay trở lại Mỹ, người đàn ông cảm thấy xương cốt mình như sắp rời ra. Ông ao ước…