Tạm hoãn seminar "Nguyễn Văn Vĩnh là ai – Một suy ngẫm về thành tựu nghiên cứu Dân tộc học"

NXB Tri thức xin thông báo:

Ví lý do kỹ thuật nên buổi seminar “Nguyễn Văn Vĩnh là ai – Một suy ngẫm về thành tựu nghiên cứu Dân tộc học” vào lúc 14h ngày thứ 6 (8/6/2017) xin được tạm hoãn.

Rất mong quý độc giả lượng thứ.

Trân trọng,
NXB Tri thức

Comments are closed.