Thơ Hoàng Hưng 1961-2005

Sau tập “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm cùng một số tư liệu liên quan, hôm nay HH xin tặng các bạn tập thơ của bản thân cùng những bài bình luận trong và ngoài nước về thơ HH. Đây là bản EBOOK trong loạt HHEBOOKS, tập họp 108 bài thơ (1961-2005) do HH tự chọn + nhiều tư liệu liên quan (mới bổ sung). Tập này đã không xin được giấy phép in (qua 2 NXB thân hữu) tại VN.

clip_image001

Dưới đây là Mục lục các bài:

Thưa bn đc                                                                             tr. 4

Thơ 1961-2005                                                                                 5

· Đt nng 6

· Nga bin                        27

· Người đi tìm mt 70

· Ác mng 93

· Hành trình                                 127                  

Viết v thơ HH                                                                               193

Ph lc                                                                                            303

· Sách “Poetry & Memoir” (Thơ HH bn tiếng Anh)

· HH trong mt bn bè

· Tr li phng vn

· V án « V Kinh Bc »

· Tiu s

echoes for hunghttps://hoanghungpoems.wordpress.com/2017/11/14/tho-hoang-hung-1961-2005/

Bạn nào quan tâm có thể tải bản PDF sách thơ dịch ra tiếng Anh và sách bản gốc tiếng Việt của HH tại blog hoanghungpoems theo đường dẫn sau:

POETRY & MEMOIR EBOOK (1)

Thơ HH – bản thảo xuất bản (1) (Autosaved)

Comments are closed.