Không biết

Trần Đức Anh Sơn

 

Dẫn thông tin từ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỌC THUẬT TOÀN VĂN TRUNG QUỐC – CNKI 2015, GS. Đỗ Tiến Sâm (TBT tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc) cho biết các số liệu sau:

* Số bài viết về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA mà phía Trung Quốc công bố trên các tạp chí trong và ngoài Trung Quốc như sau: tính tới ngày 15/6/2015 là 35.864 bài. Trong đó số bài công bố trong giai đoạn 2007 – 2014 như sau: 2007 (1.592 bài), 2008 (1.577 bài), 2009 (1.733 bài), 2010 (1.813 bài), 2011 (2.126 bài), 2012 (3.013 bài), 2013 (5.868 bài), 2014 (20.722 bài) và 6 tháng đầu năm 2015 (6.422).
* Số luận án tiến sĩ về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA đã bảo vệ tính đến năm 2014 như sau: từ trước đến 2006 (162 luận án); 2007 (50 luận án); 2008 (59 luận án); 2009 (57 luận án); 2010 (42 luận án); 2011 (47 luận án); 2012 (68 luận án); 2013 (87 luận án); 2014 (63 luận án).
Nếu tính cả những luận văn thạc sĩ về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA thì chỉ trong năm 2014 đã có 1.226 luận văn và trong 6 tháng đầu năm 2015 có thêm 27 luận văn nữa đã bảo vệ thành công.

Trong khi đó:
* Số bài viết về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA mà phía Việt Nam công bố trên các tạp chí trong và ngoài Việt Nam như sau: KHÔNG BIẾT (vì không ai thống kê).
* Số luận án tiến sĩ về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA do các NCS Việt Nam bảo vệ thành công, tính đến năm 2015 như sau: KHÔNG BIẾT (vì không ai thống kê).
* Số luận văn thạc sĩ về chủ đề BIỂN ĐÔNG – HOÀNG SA – TRƯỜNG SA do các học viên cao học Việt Nam bảo vệ thành công, tính đến năm 2015 như sau: KHÔNG BIẾT (vì không ai thống kê).
* Nguyên nhân vì sao không ai thống kê và công bố số liệu này: KHÔNG BIẾT.
* Vì sao phía Trung Quốc làm bài bản như vậy mà phía Việt Nam không biết cách làm bài bản như Trung Quốc: KHÔNG BIẾT.

Người Nước Huệ cũng KHÔNG BIẾT kêu với ai về tình trạng KHÔNG BIẾT này nên đăng lên đây để dò tìm ai là người BIẾT vì sao có tình trạng KHÔNG BIẾT này.

(Ảnh đồ họa do Long Ngo thực hiện)

Anh Son Tran Duc's photo.

Nguồn: FB của Trần Đức Anh Sơn

Comments are closed.