Thạch Quỳ

Trung thực, khách quan

Thạch Quỳ Ngày xưa tôi có ăn thịt chó. Khoảng ba chục năm nay, tự dưng không ăn được. Trông thấy thịt chó là…