THÔNG BÁO MỚI VỀ GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ NHẤT

 

1/ Danh sách HĐGK Giải Văn Việt lần thứ Nhất (2016)

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo: Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Chủ nhiệm trang mạng vanviet.info

Thư ký Hội đồng Giám khảo: Nhà thơ Hoàng Hưng.

Ban Giám khảo Thơ: Nhà thơ Bùi Chát (Biên tập viên Thơ của mạng Văn Việt), Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng, Nhà thơ Thanh Thảo, Nhà thơ Thi Hoàng, Nhà thơ Ý Nhi (BTV).

Ban Giám khảo Văn: Nhà văn Đặng Văn Sinh (BTV), Nhà văn Nam Dao, Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Bình, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc (BTV), Nhà văn Nguyên Ngọc.

Ban Giám khảo Nghiên cứu Phê bình: Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng (BTV), Nhà thơ Hoàng Hưng (BTV), Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Nhà nghiên cứu Thụy Khuê.

2/ Giải thưởng Văn Việt được trao kèm với một khoản tiền mặt tượng trưng:

- Giải Văn, Thơ, Nghiên cứu – Phê bình: 1000 USD hoặc số tiền VND tương đương.

- Giải Đặc biệt: 2000 USD hoặc số tiền VND tương đương,

3/ Hạn nhận đề cử vòng Sơ khảo:

- Với các thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam và các cộng tác viên của mạng Văn Việt: 12 giờ đêm 2/1 hằng năm (giờ Việt Nam)

- Với các thành viên Hội đồng Giám khảo: 12 giờ đêm 5/1 (giờ Việt Nam)

Mỗi đề cử phải kèm theo ý kiến nhận xét, đánh giá về tác phẩm.

- Địa chỉ nhận đề cử: nhavandoclap@gmail.com hoặc ndtm42@gmail.com

Comments are closed.