NH?NG ?I?U MU?N NÓI sau M?I ?I?U TA CH?A NÓI

L H?c Lnh Vn

Chi?u th? T? hm nay gia ?nh ti coi M?I ?I?U TA CH?A NI, v? k?ch m?i nh?t c?a sn kh?u H?ng H?c, ??o di?n Vi?t Linh, chuy?n th? t? ti?u thuy?t c?a nh v?n Php Marc Levy.

N?i dung chnh c?a v? k?ch xoay quanh m?i quan h? gi?a ng??i cha, Anthony Walsh, v c con gi, Julia. Julia lun on h?n cha v cho r?ng ng v?a b? b c v?a lun theo di, ki?m sot v can thi?p vo nh?ng s? ki?n quan tr?ng c?a cu?c ??i c. Trong b?y ngy sau cng hai cha con c d?p cng v? nh?ng vng ??t k? ni?m c?a gia ?nh, hai ng??i m?i hi?u r nhau h?n. Ha ra ng Anthony Walsh th??ng v? v th??ng con su s?c. Do nhi?u l do, trong ? c l do Julia khng thng c?m cha, ng kh g?n g?i con, nh?ng lun theo di t?ng b??c ?i c?a con. Theo di v?i t?m lng th??ng yu, v can thi?p khi th?y con g?n bn th?t b?i hay hi?m nguy. Trong b?y ngy ?, ng ? k?p s?p x?p cho con gi g?p l?i ng??i b?n trai Thomas c?a tnh yu ??u tin, tnh yu ??p m tr??c ?y ng ng?n c?n.

Nh?ng l?i tm s? sau cng v?i con tr??c khi ra ?i v?nh vi?n khi?n ng??i xem c?m ??ng v lng cha m?. Cha m? bi?t con c cu?c ??i c?a con, tn tr?ng cu?c ??i ring ?, nh?ng cha m? no ?nh lng nhn con ?ang ?i vo th?t b?i, ?i vo nguy hi?m? S? can thi?p c?a cha m? l v t?m lng ?, con c hi?u khng?

Cn t?m lng Julia v?i cha mnh th sao? S? on h?n c dnh cho cha ph?i ch?ng l m?t tri c?a tnh yu l?n? Tnh yu l?n ??a ra ?i h?i l?n, khi khng/ch?a ???c ?p tr?, ng??i ch?a ?? t?ng tr?i d? chuy?n tnh yu thnh lng on h?n. Sau b?y ngy bn nhau, khi ng Anthony Walsh th?c s? v?nh bi?t Julia, c m?i bi?t mnh s? m?t ng t?i m?c no!

T?i sao ng Anthony Walsh ch? cn s?ng ?ng b?y ngy v?i Julia? Th?c ra khng ph?i ng s?ng m l m?t robot mang hnh hi ng, ???c trang b? chatbot ??, sau khi ???c hu?n luy?n v?i nh?ng thi quen, ki?n th?c c?a ng Anthony Walsh th?a sinh ti?n, c th? t??ng tc v?i ng??i thn nh? chnh ng Anthony Walsh t??ng tc. Robot ny s?ng b?ng ngu?n n?ng l??ng t? h?y sau ?ng b?y ngy. Th?t th v? khi ??n cu?i v? k?ch, ng??i xem ng?i c?nh ti cn h?i v?y ng Anthony chnh l robot, hay robot ch? l tr ng ??t ra ?? c c? h?i ti?p c?n v?i c con gi yu, ng??i c qu nhi?u thnh ki?n khng t?t v?i ng?

Cho d k?t cu?c trong ti?u thuy?t v trong k?ch c khc nhau ?i cht, cch d?ng ti?u thuy?t, phim, k?ch nh? v?y cho th?y tnh sng t?o cao ?? theo st cc ti?n b? m?i nh?t c?a khoa h?c, k? thu?t. Chng ta nh? r?ng tc ph?m xu?t hi?n l?n ??u tin n?m 2008, g?n m??i l?m n?m tr??c khi ChatGPT ra ??i! Cho nn t??ng ny ???c xem l vi?n t??ng.

Ti nh? t?i nh?ng ti?u thuy?t, v? k?ch quanh qu?n v?i c?n nh, chi?c xe h?i, ?i?n tho?i di ??ng hay th?m ch con tru, gi?ng n??c B?i c?nh ? n?u nh?m n?i dung v? m?t th?i ? qua th khng c g ?ng ni, nh?ng n?u ???c xem l t?t c? cu?c s?ng hi?n ??i th c th? hi?n t?m nhn lu?n qu?n khng?

L?i tho?i c?a hai cha con cho th?y lng yu con su s?c v chu ?o c?a ng??i cha Anthony. Khng ch? nhn tr??c cc di?n bi?n s?p t?i c?a hon c?nh, ng cn nhn th?u t?m lng c?a ng??i thn qua nh?ng bi?u hi?n tinh t?. L?i tho?i khi hi h??c tr tu?, khi su l?ng ??u cho th?y ki?n th?c v? tm l h?c, m? h?c, tri?t h?c

Ti nh? t?i nh?ng ti?u thuy?t, v? k?ch ??y s??t m??t k? l?, ku go than khc, toe tot c??i ni trong nh?ng tnh hu?ng r?t v ch? c?n m?t nh m?t l?ng l? bu?n ?au ??y nh?ng l?i thuy?t gi?ng ng ngh v? t? qu?c, qu h??ng, gia ?nh, giai c?p c?a cu?i th? k? th? m??i chn trong khi ??c gi?, khn gi? ??i ch? th?o lu?n nh?ng ki?n th?c ? c?a th?p nin th? ba th? k? hai m??i m?t!

Ch? ?? chnh c?a v? k?ch l t?m lng yu th??ng v on h?n nhau gi?a ng??i thn trong gia ?nh. Khi ng??i ta th?c mnh ch? cn bn nhau m?t th?i gian ng?n thi, ng??i ta m?i th?c s? mu?n hi?u ng??i thn h?n.

Hi?u r?i m?i th?y ha ra t?ng l?i ni, t?ng hnh ??ng c?a ng??i ?y ch?a ??y tnh yu th??ng, s? ch?m sc.

Ha ra n?n t?ng c?a lng on h?n khng v?ng ch?c, ch? l nh?ng hi?u bi?t h?i h?t, c?m xc v?i vng, ?nh gi phi?n di?n

Ha ra n?n t?ng c?a lng th??ng yu b?n v?ng h?n nhi?u, c?n dnh th gi? v?i nhau nhi?u h?n ?? ni chuy?n, gii by, ?? l?ng nghe, g?m suy, th?u hi?u, ?? c gi?i php cho yu c?u c?a ng??i thn v ?? ng??i thn c gi?i php cho yu c?u c?a mnh. ?? ?? t?i khi khng c?n ni chuy?n v?i nhau v?n hi?u nhau, khng c?n bn nhau m v?n g?n g?i yu th??ng

Ha ra n?n t?ng c?a lng th??ng yu khng ch? c?n b?n n?ng m c?n nh?ng ki?n th?c h?c h?i. Thi?u tm l h?c, x h?i h?c sao ?on ???c lng ng??i thn, ng??i yu, b?n b, tm l x h?i ?? phn ?on, c?m nh?n v ?ng x? thch h?p? M?t n?n v?n ch??ng, v?n h?c y?u ?t cc m?t m? h?c, tm l h?c, tri?t h?c, n?n v?n ch??ng ?y gip g trong vi?c nng cao dn tr, t?o n?n cho x h?i pht tri?n v?n minh?

B?i c?nh th?i gian c?a k?ch b?t ??u t? cu?i th?p nin 1980, khi ?ng ??c v Ty ??c ch?a ti th?ng nh?t. Thomas, tnh yu ??u tin th?m thi?t c?a Julia, tm s? r?ng ??ng trn l?u nh anh nhn th?y bin gi?i. Cu ni ? khi?n ti t? h?i ph?i ch?ng tc gi?, qua cu chuy?n c?a hai cha con, c?ng mu?n ?? c?p t?i nh?ng b?t ??ng, gi?a ?ng ??c v Ty ??c, hai th?c th? cng l ch? nhn lnh th? ??c nh?ng l?i coi nhau nh? th? l?c th ??ch! Xa h?n n?a l ?? c?p t?i cc qu?c gia t?ng l?p kh?i th?c h? ?? c l?p l?n nhau, cc cu?c chi?n t?ng x?y ra lm ch?m ???ng pht tri?n c?a nhn lo?i nh? m?t loi sinh v?t Homo sapiens chung, t?t th?y nh?ng ?i?u ? c?ng do thi?u t??ng tc, hi?u bi?t h?i h?t, c?m xc v?i vng, ?nh gi phi?n di?n? Gi?a cha con khng tranh ginh quy?n l?i m cn on h?n nhau th gi?a nh?ng t?p h?p con ng??i quy?t tm ginh l?i quy?n qua tay mnh, cu?c ??u tranh ny ?t h?n tr?i long ??t l? khng t? th? ?o?n no?

Ngh? nh?ng ?i?u nh? th?, khng th? khng nh? t?i cu?c chi?n Nga – Ukraine ?ang tn kh?c, v c?ng t??ng ??n nh?ng cu?c chi?n tn kh?c h?n c th? s? x?y ra, bi?t ?u lin quan t?i khu v?c hay tr?c ti?p t?i n??c?

B x ni, thi anh ?i, anh ln t??ng xa xi qu, n?i dung c?a k?ch ch? ni v? cu chuy?n trong gia ?nh thi! Ny gi? em khc nhi?u v lng cha su s?c th??ng con!

Ngy 14 thng 2 n?m 2023

Comments are closed.