NHÀ THƠ NGUYỄN DUY TỰ XOÁ TÊN KHỎI HỘI NHÀ VĂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN KHÁC

TUYÊN BỐ TỰ XOÁ TÊN KHỎI CÁC HỘI ĐOÀN

Cần thoát mọi vướng buộc để có thể được thảnh thơi làm một người tự do, tôi tuyên bố tự xoá tên khỏi các hội đoàn mình đang là thành viên

1- Hội Nhà Văn Việt Nam
2- Hội Nhà Văn Tp. Hồ Chí Minh.
3- Ban Vận Động Thành Lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam

Sài Gòn, 09 tháng Năm, 2015
NGUYỄN DUY

Comments are closed.