Bản hùng ca trong rừng thẳm

Bản hùng ca trong rừng thẳm

(bộ phim hiếm hoi của Pháp làm năm 1927 về cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã của người Đông Dương)

https://www.facebook.com/Codethanoimedia/videos/1511147055601461/

Comments are closed.