Vô cùng

Hoàng Nhuận Cầm

 

Tất cả chúng ta thật lòng nói dối

Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi

Tất cả chúng ta căn nhà chật chội

Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.

 

Tất cả chúng ta đều bị theo dõi

Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi

Tất cả chúng ta như bầy chó đói

Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.

 

Tất cả chúng ta đều không vô tội

Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.

 

Nguồn: http://www.vnweblogs.com/post/2246/412885

Comments are closed.