Marci Shore

Đêm Ukraine

Marci Shore Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu Lời giới thiệu của dịch giả: Đêm Ukraine (The Ukrainian Night) là tuyển tập của…