Khánh Hồng

Thơ Khánh Hồng

Bạn sẽ hiếm khi nào đọc được những câu thơ buồn đến thế này. Bởi nó được viết ra giữa những cơn đau vò…