Marta Hillers

Nhật ký Bá Linh (kỳ 2)

Marta Hillers Trần Vũ lược dịch Một thiếu phụ trẻ sinh sống ở Bá Linh đã viết nhật ký, từ 20 tháng 4-1945 ―…

Nhật ký Bá Linh (kỳ 1)

 Marta Hillers Trần Vũ lược dịch Nhật ký Bá Linh là những trang viết tay của một thiếu phụ trẻ ghi lại khoảng thời…