Phùng Thành Chủng

Truyện ngoài chính sử

Truyện Phùng Thành Chủng Lời vào truyện: Vừa qua, trong một chuyến điền dã về thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai…