Tạ Anh Thư

Thơ Tạ Anh Thư

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA NGƯỜI ĐÀN  BÀ KHÁC Sáng nay trong công viên Người đàn ông của một người đàn bà khác Tìm chỗ…