Trần Hữu Khánh

Gieo ánh sáng

(Rút từ facebook của Trần Hữu Khánh) Tưởng nhớ lão huynh Bùi Tiến AnKính dâng hương hồn Cha thân yêu của con. Lần đầu…