Từ Quốc Hoài

Thơ Ngọc Diệp

    Bút danh Ngọc Diệp xuất hiện cách đây không lâu. Nhưng Thơ Bạch Diệp (tên thật của Ngọc Diệp) đăng trên các…

Thơ Từ Quốc Hoài

Tổ Quốc – Con đang nghe tiếng gọi của người Chúng ta cần hòa bình một nền hòa bình không vấy máu để những…