Mặc niệm lần cuối

(Nén tâm thơ cho người đã ra đi! Chút an ủi cho người thân yêu còn ở lại!)

Thơ Lê Minh Hiền

Tôi cúi đầu mặc niệm
39 linh hồn
Lần cuối cùng rồi quên

Tin xa ngày chưa xa
(Tháng 10 ngày 23)
Em đã mãi thiên thu
Nhìn nhau qua chân dung
Em xinh tươi lạ lùng
Bao lần tôi thầm nhủ
Nếu không có vạch tang
Gạch chéo những khung hình
Chắc hẳn tôi đã làm
Một bài thơ thật đẹp
Ca ngợi tuổi thanh xuân
Tình yêu và ước mơ
39 em, đồng bào tôi

Tin xa ngày chưa xa
(Tháng 10 ngày 23)
Bài thơ nầy tiễn biệt
Lời cuối cùng rồi quên
39 linh hồn
Trăm năm buồn không nói
Đêm nay mưa không rơi
Chỉ nghe sầu nhân thế
Rụng xuống giòng thời gian
4000 năm phiêu dạt
Bước sinh tồn hư hao
Thôi em bờ sinh tử
Đời một lần bước qua
Chia xa mình chia xa
Cõi người ta cát bụi
Thì xem như quán trọ
Em về cõi vĩnh hằng
Ngàn năm cùng hư vô

Tôi  cúi đầu mặc niêm
39 linh hồn
Lần cuối cùng rồi quên

Nov. 5th 2019 5:07 mờ sáng in Stanton, California bài thơ viết theo cảm xúc trong vài phút để mặc niệm lần cuối các em, 39 con người đồng bào tôi… như một món nợ tôi vừa trả cho ai kia 39 đóa hoa bạc mệnh!

(Edit lần cuối nov. 21st)

Comments are closed.