V?n h?c Mi?n Nam 54-75 (702): Y Uyên (k? 12)

Khi trn m?t n??c

V? sng, lc ?n ng?ng ku do dc, D?n th?y m? v em gi ? d?y s?a so?n thng ?? h?ng n??c m?a. Gi?c ng? trong gian bu?ng b?a b?n ?? dng con nt c?a T?m, yn ?n khng m?ng m?. Tr?i ?? m?a. D?n ra ngoi gip con T?m ?? n??c vo phuy. M?t vi tri sng cu?i ?m nom r d trong c?t khi, r?i rc, t?n mt. Bng t?i ??y l?i th?c mau v?i c?n l?nh nhi?u h?i n??c tr? vo, D?n hnh dung c?n nh v? sng c Th?c ??t t chuy?n nh?ng thng n??c gip m?. Chung nh th? pha sng ?? h?i g?i con chin bu?i s?m. D?n h?i m?: 
"Anh ?y ? c v? con g ch?a?"

M? D?n b?t c??i: 
"H?i ng? ng?n nh? Mn xu?ng ni. V? n l con C? Sn ch? ai". 
D?n ??t ng?t th?y tr nh? rung ??ng trong s? tm quen m? m?t. Nh?ng ci tn ring nh? l?i h??ng d?n n?a ch?ng. Anh T?t. Ch? cn m?t ci tn ? soi r. Con T?m ng?i th? b?c trn gi??ng b?o: 
"C nh?ng ci chum c?a b ngo?i ? ?y th thch qu. 
M? D?n h?i nh? khng ??nh: 
"B ngo?i c h?i g v? tin t?c d Phong?" 
D?n l?c ??u: 
"Khng th?y b nh?c t?i. Tr? lc b b?o "My gi?ng d Phong my". Con c?ng gi?u chuy?n m? g?p d ?y". 
"Gi r?i b b?t ??u l?n Ni ni b?a nay v? ?n gi? D?n-anh m khng bi?t c th?c khng?" 
M? D?n c??i khng r r?t. Con T?m v?n my thu thanh nho nh? nghe bu?i ??c truy?n v? sng. Truy?n Chung V Di?m v?i ti?ng kn ht b?i ro r?t bt kn thng c?m. Truy?n ??c th?c hay. Trong c?nh n?a t?i n?a sng, m? D?n c v? d?n d? trong ham thch ni v? h? ngo?i. D?n l??i bi?ng ?? lng mang v? nh?ng ??i s?ng khng c ? ?y. Gi?c ng? ch?a d?t h?n. Nh?ng ?i?u nh? v? anh T?t, nh?ng l?i nghe m? ni m? m? nh? tho?ng qua. M? D?n t? ra t khe kh?t nghe b ngo?i ni D?n gi?ng d Phong. Tr??c gi? b v?n gi?n nh?ng v von ki?u ?. Th?c tnh, b khng mu?n con ci gi?ng m?. Nh?ng ng??i ? khu?t bn h? ngo?i cn ???c nh? t?i by gi? th??ng c ci ch?t xanh xao c?a t??ng. Chn ??c d??c v bi th? t? thu?t trn m?t thnh c?a m?t s? phu th? ti?t. Pht sng k vo mng tang c?a m?t ng??i C?n V??ng v?i ?m tn qun khng tm ???c h??ng ?? v?ng bi anh qun tr??c khi t? k?t li?u. Nh?ng bi v ng?o c?t c?a m?t ng??i o di kh?n ?ng dn ln ? c?ng ?nh, c?t ch? v vung v?i tr?ng trn cnh cy vo ma xun ?m trai gi ?nh ?u ch?y a ra ??u lng ?n quan cng s?. Ng??i c?u ?n o ?i h?i v k?t t?i b?a bi v?i c?p m?t m?t m?i ch?m ri khp l?i v?nh vi?n nh? m?t nh?n th?c v? lin h? x h?i vo pht cht. Gi? th d Phong b? ?i nh? ng??i cu?i cng c?a dng lng m?n. Nh?ng ng??i ? ? s?ng v ch?t theo t?ng lu?ng t? t??ng m?i th?i. H? khng ?n nh?m g vo bu?i s?m nay. Nh? Chung V Di?m v?i ti?ng kn ht b?i ro r?t. Bu?i sng nay khng c chi ??c bi?t. Ngoi ti?ng ng?ng do dc, ti?ng m?a v d? tnh s? g?p anh T?t coi xem m?t m?i anh c khc tr??c cht no. 
C?n m?a t?nh d?n, tr?i h?ng sng. M? v hai ??a nh? ?i kh?i. ?n ng?ng ra kh?i chu?ng d?n nhau v? sn tr??c coi nh. D?n thay qu?n o ?i v? m?n b? sng. Bn kia sng l khu ch? v vi con ph? m?i l?p. B con D?n th?c nhi?u bn ?. M?t cy c?u g?y s?p ? k? khc quanh. M?t tr?i m?i, nh? n?i no n?c quanh qu?n. Lu?ng n??c sng d?n ch?y ch?m qua nh?ng vm s?t cong queo. D?n nh? nh?ng bu?i sng m?y anh em ?i v?i m? ra ??u c?u sng Ci ch? cha. M?t con ? sang ngang ch? nh?ng ng??i v?n o v?i m?i v m?y vng hoa cho m?t ?m ma bn nh th?. D?n ngh? gi c Th?c cng ?i. Th?c v?n che gi?u b?t v? m?t mnh l?i th?i c?a D?n. Nh?ng chi?c thuy?n ?ang d?i ch? ??u mang theo nh?ng lu?ng khi tri n?i trn m?t n??c. D?n cho m?y ng??i quen v?i v qua sng ?? vo thnh ph? lm thm ngy Ch? nh?t. Ch? nh?t. Ngy mai s? g?p l?i Th?c d??i chn pho t??ng ??ng. 
Qua sng v m?t cnh ??ng h?p, t?i khu ph? ch?. Nh?ng dy nh tn, nh l l?n l?n. Nh?ng con ???ng ? g c bng mt c?a hng cy m?i tr?ng, trn m??i n?m. ?m b con khng c g ??i khc. V?n nh?ng ?n o n?m g?n trong lng cnh ??ng ph?ng l?ng l?i g?n m?i bi?t. Cu?c s?ng lao ??ng khng c n?i nh?ng nht cu?c b? trn m?t ??t t? ?nh d?u. Anh T?t. Ti?ng vang khng g?i ???c hnh s?t hi?n sinh. Anh nh? m?t ci bng trong truy?n, ? li th?c xa. M? ci t? nh?, khi hai tay m n?i ci ch?i l cau anh ? s?ng trn m?nh sn Bt Trng nh D?n. Vo nh?ng ngy lo?n ??n g?n, anh b?t ??u v? ti?ng v kho? nh? ci c?i ?. Cha D?n mang m?y ng??i con l?n ?i nh?ng chuy?n ? d?c ln Thi Nguyn. Cn l?i m? D?n mang thai con Hi, anh T?t v D?n ? nh. Nh?ng bu?i chi?u r? D?n ra ?ng c?ng, anh v? b?ng t? x?ng l ci h?t mt. Thng tm m?a trn n?n nh tr?ng rau c?i. Ao h? n??c ln cao, bo non n? kn d?y m?t n??c. ?i trn ???ng lng ??y nh?ng hng ro ch??ng ng?i, anh T?t tt m?t th?y D?n ??ng la cho u?ng tr?m m?t ng?m r??u mua v? cho m? ch?a b?nh. Anh lm b? ng?t ng??ng ? vung nh?ng ?m l d?a lm gi?t mnh nh?ng con ?ch ch?m h?m trn nh?ng c?m bo d??i ao. Gi?ng v? ti?ng nghe l? nh? c?a m?t ng??i say th?c. Anh ht: "Gi? ?y con v?i u ?i tm th?y, tm th?y m?y thng nay m khng th?y". M? D?n b?o g?, c?m ht, nh?ng anh khng ch?a. Anh ki?m ?u ???c ch? b m?t ?em ra do? D?n: "Tao cn bi?t nhi?u bi b m?t n?a, khi no thch m?i ht. Nhi?u ?m anh xin php m? D?n cho ?i cng tc. M? sng anh m v? th th?m v?i D?n t?i qua anh ?i v?i th?c nhi?u ng??i, ?i th?c xa. D?n th cho l anh b?t ??u m gi. Vo m?t bu?i chi?u D?n ?ang ng?i cu c ? b? ao, anh T?t t? ?u v? h?t h?i ni gi?c t?i. M? D?n s?p t?i ngy sinh, tnh v?i anh T?t tm n?i an ton ?? ? yn m?t ch?. Khng c n?i no ngoi qu ngo?i c?a m? D?n ? trong vng ??ch. Ba ng??i s?a so?n th?c mau. Ra t?i ??u ng hai m? con D?n ph?i ??ng ch? m?t h?i lu anh T?t m?i ?ng xong c?ng, ki?m ???c m?t l?i b m?t ?? ra ngoi. Bu?i chi?u m?a. Nh?ng ?on ng??i b?ng t? b?ng t?n mt trn nh?ng cnh ??ng, nh?ng khu xm l?. Nh?ng chuy?n ? qua h?, qua m??ng v?i nh?ng ng??i ?n ng c?i tru?ng, nh?ng ?n b vy phng m?t n??c b?i theo. N?i no c?ng nh? c sng gi?c n? ch?n ???ng. G?n t?i, ?m ng??i ch?y nh?ng ?o?n ???ng g?n ? khu?t vo cc thn xm. Cn l?i ba ng??i. Hai ??a nh? rt l?nh v ng??i ?n b trn b? ? ??t khc b? ng? ??nh h??ng tm qu ngo?i. Khi t?i n?i, m? con D?n ???c ?n ti?p th?c ni?m n?. Anh T?t v D?n m nhau ng? trong c?n bu?ng ch?a khoai ch?a c?. M?t ngy trn ??t l?, D?n v anh T?t lm m? D?n c?ng nh? nh ly. Qu c? c?a b ngo?i khng lm m? D?n yn lng. D?n nghe anh T?t k? chuy?n vo bu?i sng hai ng??i r? nhau ra v??n lnh nh?ng m?t l?. ??ng r? d??i cy kh? ng?t, nh?ng lc ng? ng?n, tr nh? long, khng b?t ???c m?t m?u chuy?n ?? an ?i D?n, anh ht "Gi? ?y con v?i u ?i tm th?y". Ba ng??i l?i tr? v? vo bu?i chi?u. Nh nhem t?i ch?a ?i ???c n?a qung ???ng tuy l?n ny khng ph?i ch?y xa ti?ng sng. Nh?ng cy c?u cheo leo ngang sng, nh?ng v?ng n??c ng?p ??u gi?a ???ng v nh?ng xm nh xa khng nh ?n. Anh T?t tr? m?t ngi cha b? ph d? dang, ni ? c ?m cng ?on ng??i xu?ng t?n ?y d? ngi. Anh t? su?t ?m ph?i khom l?ng trn mi cha mu?n g?y l?ng. D?n ch?c anh b?a nh?ng thch nghe. Cu?c phiu l?u c?a anh ??y nh?ng th? b v mang m?i ng??i l?i g?n, lm quen v?i nh?ng c?nh hoang s? xa l?. V? t?i khu ch?, tr?i ? khuya. Nh?ng cy ?a, cy ?? um tm bng t?i, nh?ng gian qun l?p ngi b? khng, khc r? c?a ma l?n, ngi mi?u ma tr?i, chi?c vng trong r?ng tre c?a m?t b gi m xa tc k?o k?t trong ?m. Anh T?t c?m ??u b??c. Im b?t l?i b?a ??t phiu l?u. Nh b ngo?i ? ngay ??u lng, m? D?n ??nh s? vo ? ? ch? sng s?m v?. T?i c?ng lng m?i nghe ti?ng anh T?t. ??t ng?t ti?ng ??a tr? ??p tay vo cnh g? lim cng ti?ng g?i th?ng th?t c?a m?t gi?ng khn khn v?t ??c. D?n ngh? ngy mai ?n Th?c d??i chn pho t??ng ??ng s? c thm chuy?n ni. Vo t?i con ???ng ??t ?? ch?y gi?a hai dy nh, D?n g?p ch? L. 
"V? h?i no ? c?u?" 
"???c vi hm". 
Ch? L ?ang ng?i ch?i v?i ??a con trai d??i gin hoa gi?y. Hai m? con b? d? cu?c n gi?n. D?n c?m bn tay cn hai ngn c?a th?ng b d?t vo nh. Ch? L theo sau r?i rt h?i chuy?n. D?n h?i: 
"Ch? nh?t ?n l??ng g?p r??i sao khng ?i lm?" 
"Lm mi, ch?t xc ?? l?y ti?n nui bo n ?" 
D?n nhn kh?p nh ch?c ch?ng ch? ?i v?ng. D?n c??i v?i th?ng b tr? m?t ng?i trn ?i. Nghe D?n ni sang g?p anh T?t, ch? b?o anh ch?c quanh qu?n ? m?t bn b?c no ?. T? b?a ? chi Chiu H?i ???c v?, anh ? m?i nh m?y b?a, ?n no l?i n?m. Ch? c nh ch? l t?, ch? ?i lm, ch?ng ch? ?i ht cho bo, anh T?t gh ch?i c l?. D?n h?i: 
"Hai v? ch?ng ch?c ? l?n x?n?" 
Ch? L ku l?n nguy?n r?a. Ch? b?o th?ng nghi?n ? v?n khng ng?t nh?c t?i qu? pho t?ng h?i t?t. T?i qua, th?ng ch?t ?m l?i cu?n tc ch? ?nh nh? ?nh k? th. Ch? th?p gi?ng: 
"N v?n cn ti?c nh?ng lng ngn tay c?a th?ng b gi trong gi?y bng ?? v?t ngoi sng". 
D?n ht m?t ?i?u Salem trong gi thu?c ch? L. C?n phng ??y nh?ng ?? M?. Ch? L khoe m?i ln l??ng. "Ph?i gi?u, khng cho th?ng ch?t ?m bi?t". R?ng ch? nom l? m?t. L?p l?i chuy?n t?i qua, ch? v?n mu?n la ht v?i ci m?m m?i c?o r?ng tr?ng. 
"Bao gi? c Th?c cho ch? ?n c??" 
Ch? h?i lc D?n ??ng d?y. D?n b?o: 
"T?i nay gi? tr?m ngy D?n-anh, hai m? con sang ch?i". 
Ngoi ???ng m?a r?i nh?. D?n ?i th?ng t?i nh anh r?. D??i mi tn tr??c nh, xe g?n my ?? thnh hng. Ch?c c?a ?m ?nh b?c. Ngy ngh? khng ph?i tr?c trong ??n, anh Knh v?n m?i m?y ng??i lm s? M? t?i ?n u?ng, ?nh bi ?? l?y xu. D?n vo nh, v? ch?ng anh Knh c v? m?ng. D?n cho m?y ng??i ? bn t? tm, c ki?m anh T?t. 
"N v?a ?i mua ph? cho anh Th?ng". 
Anh Knh ni. Th?ng ng?i ? bn t? tm c??i b?o D?n: 
"By gi? nom ??ng ch gi g?p hai tu?i c?u". 
D?n h?i Th?ng: 
"Nghe anh s?p n?p ??n vo Qu?c h?i?" 
"Th c?ng m?i ??nh v?y. Anh em h? gi?c d? qu". 
Anh Knh hi?n lnh nhn Th?ng ni v c??i ph?. D?n b?o anh: 
"V? con binh s?, cng ch?c m?i ng??i ???c thm hai tr?m ti?n g?o, c?ng ???" 
Anh Knh c??i r?ng thm: 
"Th c?ng bi?t m?ng v?y". 
Cnh c?a ??y h cho m?t ng??i b??c vo. D?n g?i: 
"Anh T?t". 
Ng??i ?n ng tay xch ci g mn b? nn, ng?c nhin nhn D?n. 
"Anh gi qu, anh T?t". 
Anh Knh ?n ci g mn chuy?n vo bn t? tm. T?t c??i: 
"Anh nom c?ng l?n". 
D?n b?o l?i bn u?ng n??c ni chuy?n, T?t l?y trong ti o b ba m?t x?p gi?y vung nom nh? gi?y lau ??a bt ? m?t ti?m ?n, nhn m?t t? lau b? m?t l?m ch?m ru ??t n??c. Anh Knh v?t cho hai ng??i m?t gi thu?c th?m. T?t ko vi ?i?u nh ra, m?i D?n: 
"Vo t?i ?y ci g c?ng th?y l?". 
B? m?t T?t v?n trn, m?t v?n hp nh?ng hai vai th?c g?y. D?n h?i: 
"? ngoi ?y c m?y con r?i?" 
T?t c??i hp m?t. Ti?ng tr? l?i khng r. Trong bu?ng, ch? Knh ru con: "Lng Ph ??ng c m?t ng??i. Sinh ra ch?ng ni ch?ng c??i tr? tr?. Nh?ng ng? oan tri bao gi?. No hay th?n t??ng ??i gi? ra qun". 
D?n nhn ra ngoi tr?i, b?o T?t ra ki?m la-de u?ng ch?i. Hai ng??i ra m?t ci qun g?n cnh ??ng. T?t b?t ??u b? ng?. Anh c??i ni dc r?ng, ng??i ?n b m?c vy c?m ci v? ??ng bn ci chung b?ng v? bom bo ch trong ny ??ng hnh chnh l v? anh. V? l d c?a mi tc r?m v ?i vai so gi?m b?t ? ci c??i tinh qui thong c. D?n h?i anh c d? ??nh g khng. Anh b?o ch?c Th?ng s? gip vi?c lm. Gi? t?i ngy b?u c?, anh s? ?i v?n ??ng cho Th?ng. 
"Anh ?y b?o c mu?n l?y v? anh ?y gip". 
T?t ni. D?n b?t c??i khng tin: 
"H?n l?y v? cho h?n cn ch?a xong, gip ???c ai. ? khu ch? ny ?m con gi gi khng ??a no khng ch?i h?n. H?n ?ng c? v h?i v? mi khng ai ?ng". 
T?t h?i: 
"Anh khng ?a anh ?y?" 
"D?n-anh cn s?ng m?y l?n sut ??p l?n v?i h?n. D?n-anh ght hng ria mp c?a Th?ng". 
D?n c??i di n?n n?n cnh tay xm ch?ng ch?t c?a T?t, th?y hai ng??i ni nh?ng chuy?n tr? con lc no khng hay. Tr? ch? tm th?m trn da, D?n h?i: 
"Xm h?i no ??" 
T?t tt m?t: 
"Lm ? chi Chiu H?i. H? b?o ? l ch? St C?ng. Ci ??u r?ng lm thm ? ng?c m?i ??p". 
D?n ?a: 
"N?u cn ch? nn xm thm ci hnh v? anh ?nh chung". 
Lc tr? v?, m?a t?nh, n?ng sng trong, D?n g?p ng??i ch tuy?t ngn ??i m? n?t, ?? ru ba chm, v?n qu?n o s?i m?i r?o t?i nh anh Knh ch?u ra t? tm. D?n b?o T?t: 
"Gh nh ng C?n m?t cht". 
Hai ng??i r? vo m?t khu v??n nh? c m?y dy nh nui g. ng C?n ?ang ??ng bn ci my ?p tr?ng. Th?y D?n, ng v? ci my: 
"M??i ngn ?. C? nh?ng cn t?t". 
ng C?n khng m?y khi t? c?m tnh lc ??t nhin c m?t ??a con, ??a chu tr? v?. ng b?o t?i n c m?t hay v?ng m?t c?ng th? thi. Nh?ng sau khi th?ng con th? t? – th?ng ?n – ?i n?t, ng ku khu ph? ch? ny ? h?t con trai. 
"T?i nay ch sang ?n gi?". 
D?n ni. ng C?n nhn D?n, nghim trang nghe ngng. ng g?t: 
", m?t tr?m ngy th?ng D?n-anh". 
ng l?i bn u?ng n??c. D?n h?i: 
"Thm ?u ch?" 
", b ?y v?n quanh qu?n ?u ?". 
Dng to bo n?ng n? c?a ng xoay tr? trn gh?. ng rt n??c vo m?y ci tch, gi?ng l?ng l?: 
"? c ?n g nui ?i v? ch?ng gi ny". 
D?n h?i chuy?n ch?n nui ?? kh?i nghe nh?ng chuy?n khc. ng C?n ?n o k? v c??i l?n. Tr?i g, ci my ?p tr?ng khng ?? ng c ch? sm s?, thn m?t m?t cch gi? d?i. V? c??i c??i ni ni c?a ng v?n bao ngoi n?i xa cch v?i gia ?nh D?n. Nh?ng ng??i ? ?y c?ng khng khc. T? h?i cha D?n m?t, m?i lin h? hng ngy ch? cn v?i vi ba ng??i qun ???c m? D?n l con quan. "Ci dng h? dm lo?n v giu sang, ch?t cu?ng v ch? ngh?a", c l?n ng??i ? ?y ? chuy?n nhau cu ni ? c?a ng C?n. Gi? th ch? ch? Knh v D?n-anh th?c s? ???c h? hng nhn nh?n. Ch? Knh v bi?t s?ng cho ch?ng con. D?n-anh th khng c ci ch?t gi?ng m?y ng??i bn h? ngo?i. H?n khng k?p quay l?i pht sng n? pha sau. 
? nh ng C?n tr? ra, T?t b?o D?n gh ch?i ch? ? c?a anh. D?n b?o tr??c gi? ch?a vo nh Th?ng, ?? khi khc. D?n h?n t?i T?t sang r?i tr? v?. Qua sng, n?ng long trn m?t n??c r?ng. D?n nhn b? c? cao ch?y tr??c m?t th?y nh? v?a ch?t c n?i c?m tnh ph ph?m, to lao. Th?c v?n nh? ??c mu?n ???c tm ??n, g?p m?t km n?i bng khung hnh dung ???c n?i ch?n v nhan s?c.

ng C?n ni c??i nhi?u nh?t. ng ni chuy?n ?m con ng v m?a mai Th?ng. Thanh nin khu ph? ch? ? ?i h?t. Th?ng m trng c? ch?c khng cn nh?n ra h? hng. Th?ng m ???c m?t ??a gi gi b? phi?u th ch?c h?t lo?n. Gi? h?n khng c??i vespa, r r ?i tn gi n?a. M?i bu?i chi?u, ?m con gi th??ng th?y h?n m??n xe c?a vin Ty tr??ng gi, t?p li trong khu ph?. H?n ?? ??u m??t v ng?m Hav-A-Tampa. ? c m?y con ch b? cn ch?t. ng C?n k?t lu?n: 
"C?ng may, thanh nin ?i h?t, ???ng ph? v?ng v? xe c?". 
Tr?i t?i mau. Khng th?y d Phong v?. ng C?n v m?y ng??i n?a s? m?a, ?n tr??c r?i v?. ?m tr? nh? ???c ch? Knh nom cho ?n u?ng ? ?i-v?ng c??i la ?n ?n. T?t v anh Knh t? ngoi gin m??p tr??c nh ?i vo. C? hai o ??u b? trong qu?n nom t??m t?t. Anh Knh ni vo ??a ph??ng qun, ? g?n nh c?ng ??, ch? k?t khng bi?t bao gi? gi?i ng?. T?t ni n?u sang n?m ph?i ?i qun d?ch, ch?c ph?i nh? Th?ng xin cho vo Ngh?a qun. Ch? L ?ang by bn ?n ?a anh Knh: 
"??u c m?y ng??i gi? ch? c m?t th? ph?i gi ?". 
Anh Knh ?a l?i: 
"Cn ch? th h?t ch?t ?m ??n ph?i gi. H?t ph?i gi ??n ch?t ?m. Ti m l anh ?y, ti c?ng bi?t kh?n". 
Ng??i ch tuy?t ngn ng?i tr??c m?y ??a ?n chay, theo di hai ng??i ??i ?p v c??i. M? D?n m?t ? vo nh trong n?m, anh Knh tr? nn vui chuy?n. Anh b?o ch? L: 
"Lu l?m m?i ???c ng?i ?n v?i b ch?. C dm say m?t b?a khng?" 
Ch? L c??i l?n: 
"B?a ti?n th?ng Ke N?n v? n??c, m?y th?ng ph?i gi ln ?? hut-ky vo la-de, ng??i ta v?n c??i ni nh? th??ng. Ch?a bi?t r?i ??a no say, ??ng c thch". 
M?i ng??i quy quanh bn ?n. Ng??i ch tuy?t ngn ng?i ring m?t gc. D?n rt cho ng m?t ly la-de: 
"B?a nay ch u?ng nhi?u m?t cht cho vui". 
Ch? L so ??a cho ng: 
"Ch c? u?ng cho say. N?u say qu, chu tr? v? g?i thm thu ghe sang ch? ch v?". 
Tr?i b?t ??u m?a. Con T?m ?i la ng?ng v? vo nh g?i Hi mang ?n ra c?ng l??m m?t m? truy?n ??n ?? ??o b?u c? mang xu?ng b?p ??t. Anh Knh, ch? L khng ng?t thch ?? nhau. T?t, D?n, ng??i ch tuy?t ngn b? ni, u?ng theo c?ng nhi?u. Hai g m cao t? h?i ng??i ch?ng nghi?n b?t ??u ?? ng. Ch? L c??i, ni l?n nh? ? th?c s? qun c h?i ch? th?c ??p. Anh Knh ? dm qut lc m?y ??a con bu quanh "M? b?o b? ??ng say", "M? b?o b? ??ng say". T?t th?m th bn tai D?n: "Khng ph?i ng??i ?n b no c?ng c?m v? n?n vo v? bom bo ??ng". Gi?ng T?t nh?, cn t?nh, nh? r?i xa b? m?t n?, g? gh? v yn t?nh. Anh ta l?y ra x?p gi?y lau bt ??a ? ti?m ?n ??a m?i ng??i vi t? lau mi?ng, r?i b?o D?n: 
"C? m?a ny, la-de ny mi, b?t c?ng ph?i nh? v? nh? con". 
T?t khng say. Nh?ng ly la-de ch? t?o m?t h?ng kh?i n?a ch?ng, ch?a ?? lm T?t thnh ?n o. Ng??i ch tuy?t ngn thim thi?p gi?a nh?ng khua ??ng ly chn, bt ??a v ti?ng c??i khng m?i. Ngoi T?t, khng ai quen ???c ch?t r??u. Nh?ng chai la-de m? D?n khuyn u?ng t? tr??c t?i gi? v?n nh? m?t li?u thu?c c cht t ch?nh chong. D?n ng? ??u, b? tay ??a, ng?m m?t ?i?u thu?c d??ng nh? ? t?t, khng cn mu?n c?a qu?y. D Phong khng v?. M? D?n t? nh trong ra nh? v?a qua m?t lc ch?p m?t. B c v? l?, th?y v?n cn ng??i ?n v ti?ng ?n o d??i ng?n ?n thu nh? nh sng ngi nh. B khng l?i g?n nh?ng c ki?m D?n xem c cn ng?i ?? B l?i pha bn th? th?i t?t n?t m?u n?n ? ng? b?c. B?c hnh D?n-anh ng?i v?t chn ng?a c? ht thu?c trong lng chi?c gh? sa-lng nh m?t ng??i b?n no ? b?t v? ng? ngh?ch. B th?p thm vi nn nhang. D?n ch?t nh? bu?i chi?u t?m bi Tr?i Tr?ng v?i ?m h?c tr v ?m gi to mang ng??i ?n b c ?i tay ?en ??i v? gi?u trong nh b ngo?i. Th?y kh ch?u, D?n ng?i th?ng d?y chm ?i?u thu?c ? t?t. Chi?c m? b?t ??u, m?y chm ru, t?m o s?i t??i mu c?a ng??i ch tuy?t ngn khi?n D?n ch?t b? ng? nh? v?a m?i ch?p m?t. D?n b? vo nh trong n?m. Trong lc ch?p ch?n, D?n nghe nh? m?i ng??i ra v? gi?a lc cn m?a l?n. D?n m? n?m chung v?i Th?c. Th?c c??i b?o anh g?i ??u c? cnh tay em. Em v?a m? th?y hai ??a qua sng. V anh c?m thoa ph?n nn lc ? m?t em th?c ti. V anh g?i ??u ln cnh tay nn lc ? em ch? th?y cn m?i m?t cnh tay. D?n t?nh d?y m?a ? im. D Phong khng v? th?c. D?n ra ngoi ki?m n??c u?ng. M?t ng?n ?n bng s?n ?? th?p ? bn th? D?n-anh. M? D?n ? bung mng ?i n?m. Con T?m k? l?i lc v? T?t ph?i cng ng??i ch tuy?t ngn. Hai ch? em n ch?a ng?. Hai ??a ni cn s?m, tr?i m?a nn t??ng ? khuya. Chng ?ang ng?i trn gh? p m?t ln bn v?n ra-d nho nh? nghe v?i nhau ch??ng trnh "Gia ?nh". C ti?ng m?t ?m tr? nh? n gi?n reo c??i ? ?u ? nh? t? trong b?u tr?i mng lung nh?ng ln sng ?i?n.

Ngu?n: https://vietmessenger.com/books/?title=co%20loai%20chim%20la&page=3

Comments are closed.